Logo Tyfloświat

Firma Freedom Scientific wydała kolejną, dwunastą już, wersję screenreadera Jaws. Tym razem producent postawił na  modyfikacje obsługi monitorów brajlowskich, nowy sposób ustawiania parametrów programu oraz usprawnienia we współpracy z Windows 7, Office 2007 i 2010.

Nowy sposób pisania na klawiaturze monitorów Focus

Dzięki zmianom w programie, podczas pracy z monitorem brajlowskim Focus nie trzeba włączać i wyłączać trybu pisania na klawiaturze monitora. Domyślnie brajlowskie klawisze służą za znaki, a dodatkowe polecenia uzyskujemy korzystając z akordów, czyli  połączenia ‘SPACJA-znak brajlowski’.

Uproszczony sposób konfiguracji

Począwszy od wersji 12, ‘Menedżer Konfiguracji’ (‘Configuration Manager’) zastąpiony zostaje przez ‘Jaws Control Center’. Wszystkie parametry programu są nie w podmenu, a w sześciu zakładkach. Ponadto w oknie dialogowym prócz przycisków zapisania i anulowania, mamy do dyspozycji pole wyszukiwania, dzięki któremu możemy szybko znaleźć pożądaną opcję oraz pole kombi z listą aplikacji, dla których możemy dokonać zmian ustawień.

Opcje programu Jaws pogrupowane zostały w kilka obszarów tematycznych.

Usprawniona obsługa menu-wstążki pakietu Office

Obsługa menu pakietu Office, w wersji 2007 i 2010, jest dla użytkowników screenreaderów znacznie utrudniona, ze względu na specyficzną nawigację po menu. Dlatego w nowym Jawsie wprowadzono możliwość pracy z tzw. Virtual Ribbon. Dosłownie oznacza to wstążkę wirtualną, ale z opisu wynika, że chodzi o maksymalne uproszczenie nawigacji klawiszami strzałek i ?TAB?. Domyślnie opcja ta jest wyłączona.

Zakładka w Wordzie

Często istnieje potrzeba zaznaczenia miejsca, w którym skończyliśmy czytanie, albo do którego chcemy powrócić. Możemy wtedy użyć wordowskich zakładek lub dowolnego ciągu znaków, który potem odnajdujemy. W ten sposób ingerujemy jednak w dokument.

Z pomocą może przyjść ‘Zakładka’, wprowadzona w programie Jaws. Zakładki są zapamiętywane niezależnie dla konkretnych plików i działają zarówno po ponownym uruchomieniu Worda, jak i systemu Windows. Niestety w ramach jednego pliku możemy utworzyć jeden taki znacznik. Służy do tego kombinacja klawiszy ?CTRL-Windows-K?. Do jego odnalezienia użyć należy natomiast kombinacji ?Windows-K?.

Nowe możliwości funkcji ?Czytaj wszystko?

Kiedy chcemy przeczytać dłuższy fragment strony internetowej czy złożonego dokumentu z nawigacją, informacje o mijanych elementach, np. linkach, mogą utrudnić percepcję informacji. Dlatego w nowym Jawsie wprowadzono kilka funkcji umożliwiającym użytkownikowi podjęcie decyzji, jak ma się zachować screenreader podczas czytania ciągłego. Jaws może działać jak do tej pory, może pomijać wszystkie elementy HTML,  a także informować o nich za pomocą dźwięku.

Źródło: Freedom Scientific

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top