Logo Tyfloświat

Na stronie internetowej polskiego dystrybutora, firmy Altix, udostępniona została pierwsza polska wersja screenreadera Jaws 12. Dystrybutor informuje, że nie jest to wersja ostateczna.

Poniżej nowości wprowadzone w Jaws 12:

– ?Centrum ustawień? – nowe narzędzie służące do zarządzania ustawieniami. Zostało ono zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami. Dzięki zastosowanym w nim rozwiązaniom: wyszukiwaniu ustawień i przedstawieniu ich w strukturze drzewa, można je bardzo szybko odnaleźć i łatwo dostosować do swoich własnych preferencji. Wszystkie opcje są widoczne, a w okienku tekstowym poniżej znajduje się krótki opis danej funkcji. Wyboru ustawień można wykonać bezpośrednio na drzewie  lub w panelu, do którego przechodzimy klawiszem F6.

– Wirtualne menu wstążki – to funkcja, która pozwala nawigować po wstęgach narzędzi najnowszych aplikacji w taki sam sposób, jak odbywało się to w oknach ze standardowym menu. Domyślnie opcja ta nie jest zaznaczona. Aby z niej korzystać, należy włączyć ją albo korzystając z Centrum ustawień, albo posługując się Kreatorem uruchamiania.

– Znacznik położenia w dokumentach Worda – to podobna do znaczników położenia spotykanych w przeglądarkach internetowych funkcja. Pozwala oznaczyć miejsce w dokumencie i trwale je zapamiętać. Jest dodatkową opcją, niezależną od znaczników samego programu MS Word. Znacznik położenia JAWS nie jest jednak wstawiany do dokumentu. Nie pozostawia w nim śladu. Można więc taki dokument wysłać innym osobom, bez obawy, że będą widzieli nasze znaczniki. Możemy również wykorzystać je do zaznaczania tekstu. Wstawiamy znacznik na początku zaznaczanego fragmentu. Następnie nawigujemy po tekście. Możemy go po drodze edytować i formatować. Gdy odnajdziemy miejsce, które ma być punktem końcowym naszego zaznaczenia, wystarczy użyć jednego skrótu klawiszowego, by tekst pomiędzy znacznikiem, a bieżącą pozycją kursora został zaznaczony. Do pracy ze znacznikiem położenia w programie MS Word będą wykorzystywane następujące skróty klawiszowe JAWS: Ctrl+Windows+K ? wstawianie znacznika, Windows+K ? przechodzenie do znacznika położenia, Insert+Spacja+M ? zaznaczenie od znacznika do bieżącej pozycji kursora.

– Analizator tekstu – funkcja pomagająca sprawdzać i poprawiać błędy edytorskie, literowe i formatowania w dokumentach. Po jej uaktywnieniu, czytając tekst, będziemy informowani albo dźwiękiem, albo usłyszymy liczbę błędów, albo opis niespójności. Włączenie lub wyłączenie oraz reakcję na napotkane niespójności ustawiamy w Centrum ustawień lub w oknie ?Dostosuj opcje JAWS?.

– Wyłączenie syntezatora – skrót klawiszowy wprowadzony już w wersji JAWS 11.0. (Insert+Spacja+S) wyłącza i włącza mowę.

– Blokada klawiatury – nowy skrót wprowadzony w JAWS 12.0 (Insert+Spacja+L), blokujący i odblokowujący klawiaturę. Blokada polega na tym, że klawiatura nie wysyła poleceń do aplikacji i systemu innych niż polecenia do czytania. Można także uaktywnić wirtualny kursor JAWS, aby ustawić go w linii z ważnymi informacjami, które chcemy śledzić. W ten sposób na przykład, przy pobieraniu plików z Internetu możemy włączyć blokadę klawiatury i z pewnością, że nie przerwiemy pobierania pliku.

– Odwrócenie przycisków przewijania to nowa funkcja do obsługi monitorów brajlowskich. Po jej uaktywnieniu, lewy przycisk przewijania przewija tekst na monitorze w prawo, a prawy w lewo. Dzięki temu, ktoś kto sprawnie czyta brajla obiema rękami, może kończąc czytanie linii prawą ręką, nacisnąć lewą lewy przycisk przewijania, aby przewinąć tekst w prawo.

– Rozbudowane możliwości konfigurowania trybu strukturalnego brajla, które pozwalają ustawić kolejność, ilość i zawartość wyświetlanych treści informacyjnych, opisujących strukturę informacji. Dzięki temu, możemy ustawić nazwę okna, nazwę kontrolki, jej stan, czy klawisz skrótu. Informacje opisujące, wyświetlone na monitorze brajlowskim, mogą w ten sposób zostać ograniczone do minimum, aby wyświetlić więcej treści samego programu, jeśli poznajemy nowy program i potrzebujemy więcej informacji.

Źródło: Altix

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top