Logo Tyfloświat

Firma Freedom Scientific zaprezentowała kolejną wersję screenreadera Jaws, oznaczoną numerem 14. Na razie jest ona jeszcze w stadium publicznych testów (Beta), jednakże poznaliśmy już nowości, jakie wnosi jej pojawienie się.

Nowy Syntezator Vocalizer Direct

W poprzednich wersjach programu Jaws, poza obsługą syntezy Eloquence i SAPI, wprowadzone zostały  głosy RealSpeak Solo Direct, działające tylko z produktami Freedom Scientific. Czas na kolejne udoskonalenia w tej materii. Zaprezentowane zostały nowe głosy Vocalizer Direct. Są jeszcze bardziej wyraźne, niż dawny RealSpeak, występują w wersji podstawowej i Premium (lepsza jakość mowy),  są bardziej responsywne, co przekłada się na znacznie szybszy czas reakcji na wywoływane polecenia, a tym samym na jakość pracy, i wreszcie występują w wielu językach, w tym w kilku nowych: węgierskim,  tajskim, angielskim irlandzkim i południowoafrykańskim. Nieco wcześniej pojawiły się takie języki jak: słowacki, rumuński, turecki, grecki, chiński. Co ucieszy z pewnością naszych Czytelników, dostępna jest również polska wersja językowa.

Funkcja Flexible Web, czyli większa elastyczność czytania informacji na stronach internetowych

Funkcja wydaje się bardzo interesująca, pozwala bowiem na odczytywanie określonych fragmentów strony WWW oraz na ukrywanie innych, np. ramek reklam Google. Kreator ustawień Flexible Web wywołujemy warstwową kombinacją klawiszy Insert-Spacja-x. Utworzone właściwości czytania i nawigacji mogą dotyczyć pojedynczej strony, całej domeny albo wszystkich stron. By zadziałały na stałe, trzeba je zapisać stosownym poleceniem.

Wsparcie dla Windows 8, w tym dla ekranu startowego z kafelkami i standardowych aplikacji

Zmiana działania kursora Jaws

Spowodowane jest to innym funkcjonowaniem technologii dostępu w Windows 8. Kursor Jaws nie może już odczytywać całego ekranu, a jedynie okno dialogowe albo zawartość określonej aplikacji. Tytuł okna również nie może zostać odczytany za pomocą kursora Jaws, a jedynie poprzez kombinację klawiszy Insert-t.

Zmiana mechanizmu dodawania do schowka

Ponieważ Windows 8 używa kombinacji klawiszy Windows-c, polecenie dodawania tekstu do schowka to teraz Insert-Windows-c.

Pojawiła się nowa możliwość – wyświetlenie zawartości schowka w wirtualnej przeglądarce (Insert-Spacja-c), co pozwoli na kopiowanie w określonych sytuacjach różnych elementów schowka.

Ulepszony Analizator tekstu

Poza dodatkowymi spacjami, znakami interpunkcyjnymi i niepełnymi nawiasami można teraz analizować niespójności dotyczące czcionki, jej rodzaju, wielkości, atrybutów (pogrubiony, podkreślony itp.) i koloru. Poza tym Analizator tekstu identyfikuje język dokumentu i zawiera reguły charakterystyczne dla poszczególnych języków. W tej chwili nie jest jeszcze jasne, czy będzie mógł współpracować z polskimi regułami interpunkcji.

Zaznaczanie tekstu tymczasową zakładką (również w dokumentach HTML)

Chcąc zaznaczyć duży blok tekstu, nie musimy już używać strzałek z klawiszem Shift. Możemy na początku zaznaczenia wstawić tymczasową zakładkę (Insert-CTRL-k), a potem przemieścić standardowo kursor do końca zaznaczanego bloku tekstu i wcisnąć warstwowy skrót Insert-Spacja-m. Tym sposobem zaznaczamy tekst od zakładki tymczasowej do miejsca wystąpienia kursora i dalej możemy go skopiować, przenieść lub usunąć w standardowy sposób.

 

Poprawa czytania ramek i zawartości Flash

Jaws lepiej identyfikuje puste ramki oraz obiekty zawierające tylko graficzne elementy Flash. Są one pomijane.

Lepsze Wsparcie ARIA

Jaws wspiera jeszcze więcej znaczników ARIA, używanych w dynamicznych aplikacjach internetowych, obsługiwanych poprzez przeglądarkę internetową, takich jak Facebook, YouTube oraz inne usługi Google.

Wsparcie dla syntezatorów 64-bitowych

W wersji Jawsa dla Windows 64-bit pojawił się domyślny profil głosowy dla syntezatorów 64-bitowych.

Możliwość szybkiej zmiany prędkości mowy na stałe

Wreszcie pojawiła się możliwość, którą Window-Eyes oraz NVDA miały już dawno. Możemy nie tylko na chwilę, a na stałe zmieniać prędkość mowy bez wchodzenia do menu. Służą do tego kombinacje klawiszy Ctrl-Windows-Alt-pPgUp i CTRL-Windows-Alt-PgDn.

Znaczne ulepszenia w odczytywaniu wiadomości w programie Microsoft Outlook 2010 oraz sprawniejsza obsługa formatowania, kalendarzy i innych elementów

Nowości w języku skryptowym Jaws

Pojawiła się możliwość zapisania zawartości ekranu w języku XML.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.freedomscientific.com/downloads/jaws/jaws-public-beta.asp

Stamtąd też można pobrać program. Poszczególne syntezatory Vocalizer Direct znajdują się na stronie: http://www.freedomscientific.com/downloads/Vocalizer/VocalizerDirect.asp

Źródło: Freedom Scientific

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top