Logo Tyfloświat

 

Korzystanie z urządzeń z ekranem dotykowym przez osoby niewidome nie dziwi już chyba nikogo. Mechanizmy dostępnościowe są lepiej lub gorzej rozwijane dla wszystkich platform mobilnych. Mimo jednak tych wszystkich osiągnięć pisanie z użyciem klawiatury na ekranie dotykowym jest dla nas nadal trudne i powolne. iOS od wersji 8.0 wyposażony został w klawiaturę brajlowską. Przyspieszyło to znacząco proces pisania, ale rozwiązanie powyższe jest niewygodne, ponieważ do pisania trzeba używać obu rąk.

Jednym z proponowanych rozwiązań tego problemu jest stworzona przez Qatar Computing Research Institute klawiatura brajlowska, która pozwala na pisanie jedną ręką. Aplikacja posiada system gestów umożliwiający obsługę punktów brajlowskich palcami jednej ręki. Autorzy pomyśleli także o narzędziu do nauki pisania na stworzonej przez siebie klawiaturze. Na tym etapie prac aplikacja obsługuje język angielski i arabski, ale można się spodziewać, że będzie ona rozwijana, a co za tym idzie, dodana zostanie obsługa innych języków.

Źródło: http://globalaccessibilitynews.com/2015/11/16/qatar-computing-research-institute-launches-custom-braille-keyboard-for-people-with-vision-disabilities/

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top