Logo Tyfloświat

 

Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych wiele osób z niepełnosprawnościami zagłosowało po raz pierwszy. Przyczyniła się do tego zapewne możliwość korzystania z dostępnych kart do głosowania. Jakkolwiek większy udział osób z niepełnosprawnościami powinien nas cieszyć, niepokoić może wyjątkowo duża liczba głosów oddanych w sposób nieważny. Przeprowadzone przez Fundację Batorego badania wskazują na konieczność dalszej optymalizacji procesu głosowania w aspekcie dostępności. Badania opisane w raporcie „Nieważne głosy, ważny problem” wykazały, że główną przyczyną wzrostu liczby głosów nieważnych w porównaniu z wyborami w 2010 roku było dwuipółkrotnie częstsze zaznaczanie na karcie do głosowania więcej niż jednego kandydata: w 2010 r. oddano 466 tys. głosów „wielokrzyżykowych”, w 2014 r. – 1,16 mln. Taki sposób głosowania wynikał z błędnego rozumienia instrukcji dołączonej do karty do głosowania oraz z tego, że broszurowa forma tej karty sugerowała wielu wyborcom, iż mają oni do czynienia z wieloma kartami, co sprawiło, że na każdej ze stron broszury zaznaczali nazwisko wybieranego kandydata. W odpowiedzi na raport Fundacji Państwowa Komisja Wyborcza zareagowała bardzo szybko, co z pewnością świadczy o zrozumieniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do konsultacji zaproszono przede wszystkim osoby z różnego typu niepełnosprawnościami, specjalistów – praktyków zajmujących się tworzeniem dostosowań i usprawnień dla osób z niepełnosprawnością, profesjonalistów w zakresie edytorstwa oraz ekspertów w dziedzinie komunikacji i pragmatyki językowej. Wypada mieć nadzieję, że te wyjątkowo szybko podjęte działania przyczynią się do pełniejszego włączenia osób z niepełnosprawnościami w struktury społeczeństwa obywatelskiego.

 

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1996182.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&utm_medium=email&utm_campaign=20.10.2016

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top