Logo Tyfloświat

W ogłoszeniu, opublikowanym dn. 24 czerwca br, oraz uzupełnieniu tego komunikatu z dn. 28 czerwca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że prace nad Procedurami realizacji programu  Komputer dla Homera 2010 dobiegają końca. Po zatwierdzeniu przedmiotowych procedur przez Zarząd PFRON ich elektroniczne wersje zostaną zamieszczone na witrynie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl, co nastąpi na początku III kwartału bieżącego roku. Termin naboru wniosków wyznaczony zostanie w późniejszym terminie.

Procedury realizacji programu Komputer dla Homera 2010 zawierać będą szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, wzory wniosków o dofinansowanie oraz informacje o dokumentach, jakie trzeba złożyć wraz z wnioskiem.

W odniesieniu do zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach przedmiotowego programu przewiduje się, że w bieżącym roku kalendarzowym odbędzie się tylko i wyłącznie nabór wniosków, a ich realizacja nastąpi nie wcześniej niż w I kwartale 2011 roku.

Źródło: PFRON

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top