Logo Tyfloświat

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował szczegółowe procedury oraz wzory dokumentów, które należy złożyć, by ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach programu celowego Komputer dla Homera 2010. Przypominamy, że w tym roku kalendarzowym odbędzie się jedynie nabór wniosków.

Dokumenty dostępne są na stronie PFRON, dotyczącej programu.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top