Logo Tyfloświat
Niewidoma kobieta z białą laską na ulicy. Okulary zdjęcie utworzone przez prostooleh - pl.freepik.com

25 października 2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej organizuje w formie hybrydowej konferencję z okazji 10-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Miejsce konferencji: sala A im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele rządu, instytucji i organizacji, które na co dzień dbają o prawa osób niepełnosprawnych.

Program konferencji

10:00 Powitanie Gości

▪ Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej

▪ Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Moderator spotkania: Maciej Dolega

Wystąpienia

 • 10:00 Maciej Dolega – Moderator konferencji
 • 10:05   Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
 • 10:15   Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • 10:25   Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
 • 10:35   Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
 • 10:50   Stanisław Trociuk – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
 • 11:05   Monika Zima-Parjaszewska – Przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, Prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Wiceprzewodnicząca Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami
 • 11:20   Sara Minkara – Specjalny doradca Prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawach praw osób z niepełnosprawnościami, Bureau of Democracy, Human Rights and

Labor, US Department of State

 • 11:35   Paulina Malinowska-Kowalczyk – Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

11.50-12.15    Przerwa kawowa

 • 12:15   Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
 • 12:30   Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • 12:45   Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 13:00 Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji

włączającej oraz kształcenia zawodowego

13.15-13.40    Przerwa kawowa

13.40-14.25 Panel I – Edukacja i Zatrudnienie

Moderator: Małgorzata Paprota – Dyrektor Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uczestnicy panelu:

 • Elżbieta Neroj – Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Teresa Hernik – Federacja Przedsiębiorców Polskich
 • Rafał Średziński – Członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zakładów Aktywności Zawodowej, Prezes Stowarzyszenia „My dla Innych” z Białegostoku
 • Rafał Dziurla – Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego
 • Przemysław Żydok – Prezes Zarządu Fundacja Aktywizacja
 • Beata Gulati – Członek Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

14.25-14.45 przerwa kawowa

14.45-15.30 Panel II – Niezależne życie osób z niepełnosprawnościami

Moderator: Tomasz Mika – Wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi

Uczestnicy panelu:

 • Krzysztof Kurowski – Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami
 • Tomasz Przybysz-Przybyszewski – Sekretarz Zarządu Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami
 • Adam Zawisny – Wiceprezes Instytutu Niezależnego Życia, ekspert Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Małgorzata Radziszewska – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekspert w zakresie niepełnosprawności i dostępności
 • Monika Lewandowska – Członkini Prezydium Komisji Społeczno- Gospodarczej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, członek Społecznej Rady ds. Rodziny
 • z Niepełnosprawnością przy Prezydencie Gdyni, sekretarz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością w Sopocie, społeczna ekspertka działająca na rzecz
 • niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

15.30-15.40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

15.40 -15.45 Zakończenie konferencji

Moderator – Maciej Dolega

Chętnych do udziału online zapraszamy do uczestnictwa (link będzie aktywny w dniu konferencji)

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top