Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Różne
  • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych ONZ w działaniu, czyli deinstytucjonalizacja w praktyce
Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu

Jednym z głównych postulatów środowiska osób z niepełnosprawnościami jest deinstytucjonalizacja. Przedstawiciele tej grupy społecznej od lat powtarzają, że osoby z niepełnosprawnościami powinny otrzymywać wsparcie w miejscu swojego zamieszkania. Zamiast tego trafią one do domów opieki oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych.
Wielkim krokiem ku zmianom, postulowanym przez osoby z niepełnosprawnościami, a także jasno wynikającym z zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, są przyjęte przez PFON trzy programy dotyczące mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnością.
Są to:
1. Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe.
2. Mieszkanie dla absolwenta.
3. Dostępne mieszkanie.
Ich koncepcję zaprezentował Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Paweł Wdówik, podczas briefingu prasowego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który odbył się w poniedziałek, 9 maja.
Sprawdź, co warto wiedzieć o nowych programach.

Ważny krok ku deinstytucjonalizacji

Pierwszy i największy z trzech programów, czyli Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe, stanowi realizację postulatów rodzin osób z niepełnosprawnościami i organizacji pozarządowych.
W skład każdego Mieszkania Wspomaganego wejdzie indywidualny pokój z łazienką oraz aneks kuchenny. Osoby zakwaterowane w takim mieszkaniu otrzymają adekwatne wsparcie. Społeczności Mieszkaniowe będą liczyły maksymalnie do 12 mieszkańców, podzielonych na zespoły mieszkalne do 6 osób.
Mieszkańcy Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych będą mogli uczestniczyć w otwartym rynku pracy, w warsztatach terapii zajęciowej lub się uczyć.
W ramach programu powstać ma 50 wspólnot, w których mieszkać będzie łącznie 600 osób.
Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe są ważnym krokiem ku deinstytucjonalizacji, gwarantując osobom z niepełnosprawnościami:
– niezależność,
– ochronę godności,
– adekwatne do ich potrzeb wsparcie.
Tym samym program ten stanowi realizację w praktyce zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ.
Wnioski na udział w programie „Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe” od organizacji pozarządowych należy składać od 10 czerwca.
Z programu mogą korzystać osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Absolwencie, czas na mieszkanie!

Drugi program „Mieszkanie dla absolwenta” dedykowany jest absolwentom powyżej 18 roku życia, kończącym edukację i mającym zdolność do czynności prawnych.
Dzięki programowi będą oni mieli możliwości większej aktywności na rynku pracy. Pod warunkiem aktywnego szukania pracy lub podjęcia zatrudnienia bowiem, przez pierwszy rok absolwent otrzyma dofinansowanie 100 procent kosztów wynajmu.
W drugim roku, pod warunkiem podjęcia zatrudnienia, będzie to 70 % kosztów wynajmu, w trzecim roku 40 %.
Program „Mieszkanie dla absolwenta” ma nie tylko ułatwić Osobom z Niepełnosprawnościami podjęcie zatrudnienia czy usamodzielnienie się, lecz również ma zachęcić i przygotować absolwentów do efektywnego zarządzania swoim budżetem.

Zamień mieszkanie na dostępne!

Trzeci, omawiany na konferencji 9 maja przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pawła Wdówika, program „Dostępne mieszkanie” wychodzi naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością ruchową, uwięzionych w budynkach bez windy i z innymi barierami architektonicznymi.
Osoby takie będą mogły otrzymać dofinansowanie o równowartości 15 metrów kwadratowych nowego mieszkania, które jest wolne od barier architektonicznych. Program „Dostępne mieszkanie” umożliwi sprzedaż starego mieszkania i kupno lub zamianę na nowe, w pełni dostępne.
Początkiem nowego, pełnego i całego życia osób z niepełnosprawnością jest bowiem likwidacja barier architektonicznych w ich najbliższym otoczeniu, czyli miejscu zamieszkania.
Wszystkie wyżej omówione programy wpisują się w przyjętą przez rząd Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.
Źródło: https://firr.org.pl/2022/05/10/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-onz-w-dzialaniu-czyli-deinstytucjonalizacja-w-praktyce/?fbclid=IwAR0iOwxzR2bABENIQbSwpBi2MFOIyZWSDfQVIe4LszrWte2HK8OKwgswGoU

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top