Logo Tyfloświat
Dwie postaci, jedna przekazuje drugiej informację przez megafon

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie, na stanowisko Asystentki/Asystenta ds. realizacji projektów.
Jeśli chcesz pracować w rodzinnej atmosferze i marzy Ci się zmienianie świata, nie czekaj, tylko aplikuj do nas – łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą! 🙂

Kim jesteśmy?

Nasza misja:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Nasze działania:

Zmieniamy prawo.
Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Szczegóły oferty:

Stanowisko: Asystentka/Asystent ds. realizacji projektów
Liczba wakatów: 1
Miejsce pracy: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków
Wymiar czasu pracy: Pełen etat (umowa o pracę)

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Asystentki/Asystenta ds. realizacji projektów będzie należało m.in.:

wsparcie koordynatora projektów w ich realizacji od strony merytorycznej i finansowej, zgodnie z harmonogramem i budżetem,
nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów, zgodnie z wytycznymi programowymi,
przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej,
sporządzanie umów z osobami zatrudnianymi do realizacji projektu oraz usługodawcami,
planowanie, bieżąca i okresowa sprawozdawczość, monitoring finansowy i merytoryczny projektu,
wsparcie w przygotowywaniu części merytorycznych wniosków o płatność i sprawozdań projektowych,
kontakty z partnerami projektowymi, urzędami, itp. 
Rekrutacja na stanowisko Asystentki/Asystenta ds. realizacji projektów będzie przebiegać dwuetapowo:
ETAP I: Złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i jej analiza przez naszą Fundację.
ETAP II: Fundacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę kwalifikacyjną oraz wykonanie praktycznych zadań (rodzajowo podobnych do tych, jakie będą wykonywane na stanowisku Asystentki/Asystenta ds. realizacji projektów – praca z MS Word, MS Excel, wyciąganie wniosków z zadanego tekstu, przygotowanie krótkiego pisma) – całość zajmie ok 1,5 godziny.
Na podstawie wyników obu etapów Fundacja zaproponuje wybranej osobie podpisanie umowy o pracę.

Wymagania:

biegła obsługa komputera (MS Office – Excel, Word, Outlook),
wysoka kultura osobista, skrupulatność, rzetelność, dokładność, sumienność w realizacji prac, dobra organizacja pracy,
samodzielność,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność analitycznego myślenia i umiejętność posługiwania się różnego typu wytycznymi programowymi,
doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem,
doświadczenie w pracy w projektach/kierowania zespołem będzie dodatkowym atutem.
Aplikacje należy wysyłać na adres rekrutacja@firr.org.pl
Telefon kontaktowy: 12 444 73 49
Czekamy na Twoje zgłoszenie! 🙂

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top