Logo Tyfloświat
Dwie postaci, jedna przekazuje drugiej informację przez megafon

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie, na stanowisko specjalistki/specjalisty ds. dostępności edukacji.
Jeśli chcesz pracować w rodzinnej atmosferze i marzy Ci się zmienianie świata, nie czekaj, tylko aplikuj do nas – łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą! 

Kim jesteśmy?

Nasza misja:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Nasze działania:

Zmieniamy prawo.
Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Szczegóły oferty

Stanowisko: specjalistka/specjalista ds. dostępności edukacji
Liczba wakatów: 2
Wymiar czasu pracy: cały etat
Region: małopolskie
Miasto: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków

Opis stanowiska:

zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do edukacji dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ocena poziomu dostępności dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szkół podstawowych;
prowadzenie doradztwa dla szkół i organów prowadzących w zakresie zapewnienia dostępności placówek dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
wizytacje (audyty) w szkołach;
analiza dokumentacji pod kątem warunków dostępności;
bieżący kontakt z przedstawicielami jednostek administracji publicznej/szkół/NGO i innych;
współpraca z ekspertami w zakresie interpretacji i stosowania zapisów, dotyczących zasad dostępności;
działania upowszechniające w zakresie propagowania zasad dostępności;
przygotowanie raportów i analiz;
bieżący kontakt z pozostałymi członkami zespołu FIRR.

Wymagania:

wykształcenie wyższe;
znajomość Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
znajomość ustaw: Prawo oświatowe, Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów;
umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań;
biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, Powerpoint);
znajomość zasad realizacji i sprawozdawczości projektów finansowanych z różnych źródeł (np. EFS, PFRON, LdV, POIG, itp.) oraz doświadczenie w realizacji tego typu projektów będzie dodatkowym atutem;
doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami będzie dodatkowym atutem;
doświadczenie we współpracy ze szkołami podstawowymi i organami prowadzącymi, a także jednostkami administracji publicznej będzie dodatkowym atutem;
doświadczenie w pracy w placówce oświatowej będzie dodatkowym atutem;
doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem.

Pytania selekcyjne:

Do każdego CV należy obowiązkowo dołączyć odpowiedzi na poniższe pytania – w przeciwnym razie kandydatura nie będzie brana pod uwagę.
1. Dostępność edukacji dla dzieci z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Do rejonowej szkoły podstawowej zgłasza się rodzic dziecka z niepełnosprawnością. Czy szkoła ma prawo odmówić przyjęcia dziecka? Jeśli tak, z jakich powodów. Niezależnie od odpowiedzi TAK/NIE, proszę podać uzasadnienie odpowiedzi i podać podstawę prawną dla swojego stanowiska.
2. Audyt dostępności szkoły pod kątem dostępności dla dzieci z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Proszę wymienić elementy, które powinny zostać przeanalizowane w celu dokonania oceny poziomu dostępności pod kątem dostępności dla dzieci z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3. Oczekiwane wynagrodzenie (widełki) Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub “widełek”.

Kontakt:

e-mail: rekrutacja@firr.org.pl
nr telefonu: 12 444 73 49
Źródło: https://firr.org.pl/2021/03/11/krakow-poszukujemy-specjalistki-specjalisty-ds-dostepnosci-edukacji/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top