Logo Tyfloświat

BIFOCAL VI

kursy zawodowe, dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu Transferu Innowacji, programu Leonardo da Vinci ?Uczenie się przez całe życie?.

www.malatya.meb.gov.tr/bifocal

Projekt ma na celu wsparcie osób niewidomych i słabowidzących, pozostających bez pracy i wymagających przeszkolenia w celu jej podjęcia.

Zapraszamy:

–   Osoby niewidome i słabowidzące,

–   Osoby działające w obszarze i na rzecz Osób Niepełnosprawnych,

–   Doradcy zawodowi,

–   Pracodawcy,

–   Biura pośrednictwa pracy,

–   Jednostki edukacyjne.

Konsultacje z zakresu:

–   Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,

–   Wypełnianie dokumentów aplikacyjnych,

–   Ujawnianie faktu niepełnosprawności,

–   Profesjonalna autoprezentacja,

–   Analiza mocnych i słabych stron,

–   Dostęp do oferowanych form wsparcia.

Logo FIRRLogo projektu Logo Unii Europejskiej oraz programu Uczenie się przez całe życieLogo tureckiej Agencji Narodowej

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top