Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Różne
  • List do Pani Teresy Hernik, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w "Aktywnego samorządu"

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy treść listu do Pani Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji, Teresy Hernik, dotyczący pilotażowego programu “Aktywny Samorząd”. Zapraszamy do zapoznania się ze wspólnym stanowiskiem organizacji pozarządowych, z którymi współpracujemy.

 

Szanowna Pani Prezes!

Fundusz opublikował dokument „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku”. Z 11 dotychczas realizowanych zadań zostały wykreślone 4, w tym „Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania”. Z tej formy wsparcia korzystało wiele osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz osób głuchoniewidomych, występujących o refundację zakupu m.in. sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Zwracamy także uwagę, że program Aktywny Samorząd nie uwzględnia w ogóle potrzeb osób głuchych i słabosłyszących – w tym dofinansowań do zakupu aparatów słuchowych i innego sprzętu wspomagającego słyszenie.
Od momentu opublikowania przywołanego dokumentu otrzymujemy bardzo wiele sygnałów zaniepokojenia od osób wykluczonych z przedmiotowego programu.
Można co prawda korzystać w PCPR-ach z programu „Likwidacja barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych”. Należy jednak podkreślić, iż jest to program dedykowany osobom z różnymi dysfunkcjami (w tym niepracującym osobom starszym), a katalog refundowanych pozycji jest bardzo szeroki. W efekcie wpływa bardzo dużo wniosków. W rezultacie nie starcza m.in. środków na droższy sprzęt.
Usunięcie zadania „Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania” sprawi, iż liczba wniosków wpływających do PCPR-ów znacząco wzrośnie. Spowoduje to, że zmniejszą się szanse na otrzymanie dofinansowania przez tych, którzy do tej pory z tego programu korzystali – w tym przez osoby starsze, które nie mogły skorzystać z programu „Aktywny Samorząd”. Paradoksalnie więc usunięcie wsparcia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku uderzy także w inne osoby z niepełnosprawnościami, bowiem skurczą się możliwości wsparcia ich w ramach „Likwidacji barier w komunikowaniu się”.
Mamy świadomość, że środki finansowe są ograniczone – rozumiemy, że konieczne są decyzje o zmianie ich dystrybucji. Właśnie w tej trudnej sytuacji oczekujemy, że przy podejmowaniu decyzji Zarząd będzie je konsultował. Gdy powołana została Społeczna Rada Konsultacyjna, wydawało się, że powstała płaszczyzna dialogu i wypracowywania najlepszych możliwych rozwiązań. Niestety, jak pokazują ostatnie miesiące – rola i pozycja Rady zostały zmarginalizowane, nie jest ona przeważnie informowana o planach Zarządu. Tym bardziej trudno mówić o roli konsultacyjnej. Sposób dokonania zmian w programie Aktywny Samorząd jest tylko ostatnim, jaskrawym potwierdzeniem roli, jaką pełni (lub raczej nie pełni) Rada.
Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty wnosimy o przywrócenie zadania: „Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania” oraz wykorzystania Społecznej Rady Konsultacyjnej do komunikacji ze środowiskiem.

Z poważaniem,
Grzegorz Kozłowski – Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym,
Społeczna Rada Konsultacyjna

w imieniu własnym oraz następujących osób:
1. Barbara Abramowska – Społeczna Rada Konsultacyjna
2. Damian Wojciech Dudała – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
3. Wojciech Figiel – Krajowa Reprezentacja Doktorantów
4. Małgorzata Fronczak – Fundacja Eudajmonia
5. Maciej Kasperkowiak – Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
6. Krzysztof Kotyniewicz – Polski Związek Głuchych
7. Piotr Kowalski – Społeczna Rada Konsultacyjna
8. Dr Agnieszka Kloskowska-Dudzińska
9. Jolanta Kramarz – Fundacja Vis Maior
10. Justyna Kucińska – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
11. Piotr Kuźniak – Fundacja Imago
12. Justyna Mańkowska – Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka
13. Paweł Parus – Dolnośląska Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych
14. Anna Puławska-Rodzik – Fundacja eudajmonia
15. Dr Katarzyna Roszewska – Społeczna Rada Konsultacyjna
16. Mikołaj Rotnicki – Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych
17. Małgorzata Silny – Fundacja KSK
18. Piotr Todys – Społeczna Rada Konsultacyjna, Fundacja TUS
19. Aleksander Waszkielewicz – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
20. Robert Więckowski – Fundacja Kultury bez Barier
21. Jacek Zadrożny – Fundacja Vis Maior

Do wiadomości:
1. Pełnomocnik Rządu ds. Niepełnosprawnych
2. Rada Nadzorcza PFRON
3. Poseł Sławomir Piechota, Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
4. Poseł do Parlamentu Europejskiego – Marek Plura
5. Rzecznik Praw Obywatelskich
6. Społeczna Rada Konsultacyjna przy Zarządzie PFRON

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top