Logo Tyfloświat

Loquendo w ofercie Altix

Syntezator Loquendo, wśród innych tego typu programów, wyróżnia się mową o wysokiej jakości. Dostępne w pakiecie dwa głosy Zosia i Krzysztof, brzmią wyraźnie i czysto, a zdania są wypowiadane z poprawną melodyką i intonacją. Głosów tych słucha się z przyjemnością.

Syntezator komunikuje się z programami odczytu ekranu w standardzie SAPI5. Możliwe jest ustawianie różnych parametrów mowy, takich jak głośność, barwa głosu, tempo mowy, zmiany intonacji, czy włączenie lub wyłączenie oznajmiania znaków interpunkcyjnych.

Cechą wyróżniającą Loquendo spośród innych syntez pracujących w SAPI5 jest stosunkowo szybka praca ze screenreaderami, w szczególności z Jawsem.

Opcjonalnie do pakietu dostępnego na polskim rynku można dokupić dodatkowe głosy: angielski amerykański (Steven, Alison), angielski brytyjski (Simon, Kate) i rosyjski (Olga).

Oprócz tradycyjnego syntezatora, przeznaczonego do użytku na komputerach osobistych, istnieją również polskie syntezatory Loquendo w wersji przeznaczonej do instalacji w telefonach komórkowych z systemem Symbian, które działają tylko z programem Mobile Speak.

Dystrybutorem Loquendo w Polsce jest firma Altix.

Źródło: Altix

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top