Logo Tyfloświat

Udźwiękowiona przeglądarka plików tekstowych

Magni to przeglądarka dokumentów tekstowych. Umożliwia ich odczytanie na wiele różnych sposobów, z których możemy korzystać jednocześnie.

Dostępne funkcje prezentacji tekstu:

? Funkcja wyświetlania z możliwością ustawienia rozmiaru czcionki, jej rodzaju, a także koloru tła i tekstu.

? Funkcje lektorskie, pozwalające na odczyt dokumentu przez lektora mówiącego jednym z trzech wbudowanych głosów: Zosi i Krzysztofa (Loquendo) i Jana (dawny Speak – Altix). Aplikacja umożliwia zmianę parametrów mowy: tempa, barwy głosu.

? Funkcja odczytu tekstu i nawigacji po tekście z poziomu monitora brajlowskiego (obsługiwane urządzenia firmy Freedom Scientific).

? Funkcja wstawiania zakładek (?CTRL+klawisze numeryczne) i poruszania się po tekście za ich pomocą (klawisze numeryczne).

? Funkcja przetwarzania tekstu na mowę i zapisu efektów do pliku MP3, odtwarzanych w dowolnym playerze (programowym lub sprzętowym).

Głosy zawarte w programie Magni nie mogą być niestety wykorzystywane w pracy ze screenreaderami. To duże ograniczenie, tym bardziej że cena programu to kilkaset zł.

Źródło: Altix

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top