Logo Tyfloświat

W ramach projektu ?Małopolski System Informacji Turystycznej?, realizowanego przez Województwo Małopolskie wraz z dwudziestoma pięcioma jednostkami samorządu terytorialnego, opracowano zestaw materiałów informacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Mapy dotykowe, trójwymiarowe reliefy wybranych atrakcji turystycznych, a także przewodniki audio i nagranie binauralne, znajdą się w centrach informacji turystycznej w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Materiały te pozwolą na realistyczną i precyzyjną symulację lub odtworzenie dźwięków pochodzących z otoczenia słuchacza.

Jednym z głównych założeń realizowanego projektu jest przybliżenie atrakcji turystycznych Małopolski osobom niewidomym i słabowidzącym, aby osobiście mogły przekonać się o pięknie tego regionu. Przed przystąpieniem do realizacji projektu, przeprowadzone zostały szerokie konsultacje w środowisku osób niewidomych i słabowidzących. Dokonano analizy działań o podobnym charakterze zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Na ich podstawie stwierdzono, że projekt MSIT jest pierwszym tego typu projektem realizowanym na skalę europejską, który umożliwi osobom niewidomym i słabowidzącym poznawanie największych atrakcji turystycznych Małopolski. ?Często zastanawiałem się, w jaki sposób przybliżyć niewidomym obiekty architektoniczne? Jak pokazać im strukturę bryły i zawarte w niej szczegóły architektoniczne? Jak opisać najważniejsze zabytki w Polsce? Jak wiadomo, osoba widząca ma do dyspozycji film, fotografię, grafikę, a niewidomy ? tylko opis? W trakcie jednej z wypraw, dzięki mojej znajomej Krysi, jej ciekawości sugestiom i opiniom, a później również dzięki cierpliwości innych niewidomych kolegów wciąganych przeze mnie w dyskusje na temat możliwości pokazania obiektów architektury powstała nasza koncepcja wykonywania reliefowych przedstawień obiektów architektonicznych. Do chwili obecnej wykonaliśmy około 100 przedstawień różnego rodzaju obiektów architektonicznych, jednak najnowsze i najbardziej zaawansowane technologicznie projekty powstały dla Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza? ? mówi Pan Marek Jakubowski ? tyflopedagog w Ośrodku dla niewidomych w Owińskach, twórca polskiej czcionki brajlowskiej Poland Braille Fonts, autor technologii wykonywania tyflografik oraz map i planów wypukłych.

Punkty informacji turystycznej Krakowa, Tarnowa oraz Nowego Sącza dysponują kompletem przewodników, składających się z zestawów reliefowych (dotykowych z opisami brajlowskimi) oraz pełnokolorowych map tyflologicznych obrazujących strukturę centrum danego miasta i pozwalających poznać zarówno stosunki przestrzenne, jak i główne ulice, place, zabytki oraz inne informacje istotne dla potencjalnego turysty. Drugim elementem przewodnika jest zestaw pięciu wybranych dla każdego miasta obiektów architektonicznych, które zostały przedstawione zarówno pod postacią grafiki reliefowej z opisem brajlowskim, jak i pełnokolorowego obrazu danego obiektu. Pozostałymi elementami przewodnika są broszury z opisami zabytków i potrzebnymi skrótami brajlowskimi oraz płyta DVD, zawierająca absolutną nowość technologiczną przeznaczoną dla odbiorców z dysfunkcjami wzroku – binauralne nagrania przestrzeni miejskich.

Kilkadziesiąt miejsc w poszczególnych miastach zostało nagranych w taki sposób, iż podczas odsłuchu odbiorca otrzymuje iluzję znajdowania się w danym miejscu. Tego typu pocztówki dźwiękowe pozwolą turystom uzupełnić wiedzę uzyskaną poprzez dotyk oraz podzielić się wrażeniami z podróży z niewidomymi lub słabowidzącymi  znajomymi. Warto podkreślić, że każde z miast otrzymało po 200 kompletów przewodników,  które będą bezpłatnie wypożyczane osobom z dysfunkcjami wzroku w jednostkach informacji turystycznej skupionych w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oficjalne otwarcie jednostek Informacji Turystycznej (IT) w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) nastąpi na przełomie października-listopada 2011 roku.

Źródło: inf. prasowa

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top