Logo Tyfloświat

Ukazała się nowa wersja oprogramowania do odtwarzaczy Milestone. Wersja 2.48 jest, zawierająca istotne usprawnienia, działa wprawdzie na wszystkich Milestone’ach, niezależnie od zamontowanych w nich elementów sprzętowych, jednakże nagrywanie z zewnętrznego źródła jest możliwe tylko na dyktafonach o numerach seryjnych począwszy od 200000.

Szczegółowe informacje dotyczące nowego oprogramowania można znaleźć na stronie firmy Altix, poswięconej aktualizacji.

Źródło: Altix.

********

Choć niewątpliwie prace nad oprogramowaniem do Milestone’a idą w dobrym kierunku, użytkownicy sygnalizują rozmaite problemy. Dotyczą one przede wszystkim ogólnej stabilności urządzenia, syntezy oraz odtwarzania książek DAISY. Trudno jednoznacznie orzec, czy ostatni problem dotyczy samego Milestone, czy jest związany z zastosowaniem innego niż standardowo przyjęty w Europie sposobu przygotowywania książek w formacie DAISY w Polsce.

Dystrybutorzy proszą o zgłaszanie usterek. Na liście dyskusyjnej Typhlos Wojciech Maj z firmy Medison oraz Tomasz Krzyżański z firmy Altix zaapelowali, by zgłaszać ich firmom swoje uwagi odnośnie funkcjonowania Milestone’a. W przypadku firmy Altix zgłoszenia przyjmuje Rzecznik Praw Klienta.

Wydaje się, że najkorzystniejszym, z punktu widzenia klientów, rozwiązaniem byłoby nakłonienie producenta do bezpłatnej wymiany urządzeń o numerach seryjnych niższych niż 200000 na takie, dzięki którym możliwe jest wykorzystanie pełnej funkcjonalności Milestone.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top