Logo Tyfloświat

O programie Dostępność Plus pisaliśmy już na łamach czasopisma (nr 2/2018), tymczasem program nabiera rozpędu. Będziemy bacznie przyglądać się wdrożeniu, a tymczasem przekazujemy informację Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację.

Za chwilę pierwsze nabory!

W ciągu 6 miesięcy ruszą konkursy dla 50 szkół, 50 uczelni i 100 placówek służby zdrowia, które chcą uzyskać dofinansowanie na poprawę dostępności. Wystartuje też konkurs na innowacje społeczne na rzecz osób o specjalnych potrzebach. Zmiany, którymi we wtorek i środę zajmie się Komitet Monitorujący Program Wiedza, Edukacja, Rozwój, pozwolą uruchomić 1 miliard złotych wsparcia pod szyldem #DostępnośćPlus.

Program Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) to jeden z polskich programów współfinansowanych z funduszy unijnych. Można z niego finansować między innymi działania na rzecz dostępności. Aby tak się stało, część jego zapisów trzeba doprecyzować, a część zmienić. Takimi zmianami zajmie się 2 i 3 października Komitet Monitorujący PO WER, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

“Bolid Dostępność Plus dostaje właśnie najlepsze paliwo i przyspiesza. Decyzja komitetu uruchomi 1 miliard złotych na rzecz dostępności” – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zmiany, które mogą ruszyć szybciej, bo wymagają jedynie doprecyzowania i określenia warunków realizacji, obejmują następujące konkursy i obszary:

 • konkurs dla 100 placówek służby zdrowia na likwidację barier dostępności (300 milionów złotych),
 • konkurs dla 50 uczelni i 50 szkół, które chcą być bardziej dostępne (300 milionów złotych),
 • projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które stworzy elementy zajęć dotyczące projektowania uniwersalnego przeznaczone na przykład dla przyszłych architektów czy urbanistów (30,4 miliona złotych),
 • konkurs „Inkubator Dostępności”, który wesprze innowacje społeczne zwiększające dostępność produktów i usług (10 milionów złotych),
 • projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który stworzy system szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników (14,5 miliona złotych),
 • projekt „Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych” (KOMON) czyli projekt wspierający mobilność osób z niepełnosprawnościami (24,3 miliona złotych).

Wsparcie z PO WER na te obszary to około 700 milionów złotych. W najbliższych 6 miesiącach ruszą konkursy dla 50 szkół, 50 uczelni i 100 placówek służby zdrowia oraz „Inkubator Dostępności”. Pozostałe działania będą uruchamiane sukcesywnie.

Komitet przyjął też zmiany w PO WER, które wymagają akceptacji Komisji Europejskiej. Wartość dofinansowania, które zostanie dzięki nim uruchomione to około 300 milionów złotych. Na co trafią te pieniądze? Dzięki nim będzie można na przykład:

 • zapewnić usługi indywidualnego transportu „door-to-door” dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami, które nie mogą korzystać z transportu publicznego,
 • zwiększyć dostępność budynków wielorodzinnych dla osób o ograniczonej mobilności poprzez usprawnienia instalacyjno-budowlane,
 • przeszkolić między innymi kierowców, motorniczych, maszynistów, konduktorów i innych pracowników transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach,
 • wdrożyć usługi asystenckie na rzecz uczniów i przygotować kadry systemu oświaty do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • utworzyć 15 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

“Zmiany te mamy już na roboczo uzgodnione z Komisją Europejską. Spodziewamy się, że Komisja Europejska zaakceptuje je do końca roku” – wyjaśnił minister Kwieciński.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top