Logo Tyfloświat

Podczas odbywającej się na początku grudnia w Warszawie konferencji Reha for the Blind in Poland, potencjalni użytkownicy mieli szansę testować, oznaczoną numerem 4, wersję Beta programu Mobile Speak. 

Zapowiedzi firmy Code Factory są bardzo obiecujące. Przede wszystkim nowy Mobile Speak działać ma w oparciu o numer telefonu użytkownika, a nie jego SmartPhone. Ma być wieloplatformowy i funkcjonować na systemie Symbian trzeciej generacji, w tym na telefonach opartych na ekranach dotykowych, oraz na platformie Windows Mobile.

Mobile Speak 4 pozwoli na tworzenie profili głosowych dla różnych aplikacji, z przyporządkowanym danemu programowi syntezatorem (jeśli mamy ich kilka).

Omawiany program, jak już wspomniano, prezentowany był w wersji Beta. Najprawdopodobniej wersja stabilna ukaże się pod koniec stycznia 2010 r.

Źródło: Altix

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top