Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Różne
  • Nabór wniosków do Projektu „Dobrze u Siebie” – uzupełniający – ostatnie mieszkanie
Dwie postaci, jedna przekazuje drugiej informację przez megafon

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza nabór uzupełniający do Projektu „Dobrze u Siebie”.
Jest to Projekt, który obejmuje 9 mieszkań dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Mieszkania bez barier architektonicznych. Mieszkania dwupokojowe – salon z aneksem kuchennym
i sypialnia. Mieszkania objęte Projektem „Dobrze u Siebie” znajdują się w budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe przy ul. Skaryszewskiej 3 w Warszawie. Na granicy dwóch dzielnic – Pragi-Północ i Pragi-Południe.
Dla kogo?
Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które:
– mieszkają w Warszawie,
– są aktywne zawodowo,
– mają nie więcej niż 39 lat
– nie potrzebują wsparcia w całodobowym funkcjonowaniu,
– posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w szczególności ruchowej) lub są opiekunami prawnymi dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności
(w szczególności ruchowej),
– spełniają również kryteria wynikające z ustawy o niektórych formach budownictwa mieszkaniowego.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu „Dobrze u Siebie”.
Wysokość czynszu – 21 zł/m ² + zaliczki na media.
Termin składania wniosków:
Wnioski należy składać do 29 stycznia 2021 r.
Więcej na stronie
http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/nab-r-wniosk-w-do-projektu-dobrze-u-siebie-uzupe-niaj-cy-0

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top