Logo Tyfloświat
Na ciemnym tle oznakowanie miejsca postojowego dla osoby z niepełnosprawnością.
www.pixaby.pl

Zgodnie z raportem NIK obowiązek wydzielania miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością najczęściej naruszano w miastach. Dodatkowo miejsca te były nieprawidłowo oznakowane.  Kontrola NIK przeprowadzona została w 17 miastach w okresie od 1.01.2014r. do 20.06.2018r. Strefy płatnego parkowania ogólnie są zarządzane niezgodnie z przepisami. Liczba kopert, miejsc parkingowych przeznaczonych dla OzN, była mniejsza niż wymagają tego przepisy.

Podczas kontroli 6 miast w aż 3 nie było wymaganej liczny miejsc parkingowych dedykowanych OzN. Dodatkowo były one nieprawidłowo oznakowane. Obecnie organ właściwy ds. zarządzania ruchem na drogach jest zobowiązany wyznaczyć „koperty” w ilości nie mniejszej niż 4% ogólnej liczby miejsc parkingowych, pod warunkiem że miejsc parkingowych jest więcej niż 100.

 „W Gdańsku w trzech projektach organizacji ruchu objętych kontrolą NIK przygotowanych przez kontrolowaną jednostkę zaprojektowano 56 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na ogółem 2 132 miejsc postojowych (2,6%), tj. o 29 mniej niż wynikało to z obowiązujących przepisów. W Krośnie ogólna liczba miejsc parkingowych w SPP wynosiła 436, w tym 10 dla osób niepełnosprawnych (2,29%), tj. co najmniej o 8 mniej niż takich miejsc być powinno” – odnotowano w raporcie NIK. W trakcie kontroli odnotowano również nieprawidłowe wymiary „kopert” oraz brak prawidłowego niebieskiego oznaczenia.

 

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/810303

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top