Logo Tyfloświat

Dla ułatwienia zapoznawania się z interesującymi Czytelników treściami, tytuł każdego artykułu zaopatrzyliśmy w informację dotyczącą charakteru danej publikacji. Od tej pory tytuły dłuższych wpisów, w których ich autorzy oceniają opisywane przez siebie urządzenia, wydarzenia itp., dla odróżnienia od publikacji o charakterze czysto informacyjnym, opatrywane będą dopiskiem “artykuł”.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top