Logo Tyfloświat

Przeprowadzone przez włoskich psychologów eksperymentalnych badania wykazały, że o ile u widzących przyszłość postrzegana jest jako coś, co znajduje się przed nami, a przeszłość, jako coś, co znajduje się za nami, o tyle u niewidomych taka korelacja między czasem i przestrzenią wyrażona jest znacząco słabiej.

Badanie przeprowadzono na siedemnastu osobach, które utraciły wzrok przed drugim rokiem życia i na równie licznej grupie osób widzących.

Podczas testów badani słyszeli zestawy słów odnoszących się do przeszłości i do przyszłości. Słysząc jakieś słowo, mieli naciskać klawisze na klawiaturze znajdującej się przed nimi lub za nimi. Osoby badane podczas testu przyjmowały wygodną pozycję spoczynkową. Osobom widzącym zasłaniano oczy tak, by nie kierowały się podczas udzielania odpowiedzi bodźcami wzrokowymi.

W drugiej części badania wszyscy uczestnicy odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu. Chodziło o uporządkowanie wydarzeń z przeszłości i przyszłości w zakresie od jednego dnia do trzech lat w taki sposób, by wskazać, które z nich są dla osoby badanej dalsze, a które bliższe.

Okazało się, że u widzących przeszłość jest silnie związana z tym co za nami, a przyszłość z tym co przed nami. U niewidomych rozkład odpowiedzi wskazywał na brak takiej korelacji. Druga część badania pokazała zaś, że kategorie określające to, co przeszłe i to co przyszłe na skali wyrażonej pojęciami „bliżej” i „dalej” także porządkują rzeczywistość u osób niewidomych inaczej, niż u widzących. U widzących stosunki określane jako „bliżej/dalej” były silniej wyrażone.

Dlaczego tak jest? Na odpowiedź przyjdzie nam chyba jeszcze poczekać.

Źródło: https://coolblindtech.com/study-reveals-blind-people-imagine-the-future-differently-than-sighted-people/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top