Logo Tyfloświat
Na ciemnym tle biały napis "what's new".

W ramach Tyflotechnicznej Platformy Medialnej od kwietnia 2019 roku uruchomiona została nowa strona – www.tyfloswiat.pl. Na nową stronę stopniowo będą przenoszone archiwalne materiały z poprzedniego portalu.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top