Logo Tyfloświat

Zbliżający się koniec roku przyniósł nam w dziedzinie technologii wspierających interesującą nowość. Firma Freedom Scientific wydała nową wersję swojego programu odczytu ekranu Jaws for Windows oznaczoną numerem 17. Wprowadza ona wiele istotnych udogodnień takich jak inteligentna nawigacja, skryptowanie stron czy rozbudowany menedżer uruchamiania.

Najważniejsze z nowości to:

 • Inteligentna nawigacja – nowa funkcja ułatwiająca nawigację po aplikacjach webowych oraz stronach internetowych. Za pomocą skrótów klawiszowych możliwe jest szybkie przechodzenie pomiędzy kontrolkami takimi jak paski narzędzi, łącza, nagłówki czy zakładki. Możliwa jest także szybka nawigacja wewnątrz tabel (strzałkami w lewo oraz w prawo przechodzimy pomiędzy kolumnami, zaś góra i dół to wiersze).
 • Możliwość stworzenia indywidualnych ustawień Jaws dla konkretnej strony internetowej tak, jakby była ona osobnym programem.
 • Nowe opcje w menedżerze pierwszego uruchomienia: inteligentna nawigacja, tryb formularzy, język brajla, brajl wyjściowy ( komputerowy bądź literacki), brajl podczas wpisywania (jak wyżej).
 • Możliwość tworzenia skryptów dla konkretnych stron internetowych oraz aplikacji webowych.
 • Tablice brajlowskie w oparciu o bibliotekę Liblouis.
 • Wsparcie dla klawiatury ekranowej urządzeń dotykowych.
 • Możliwość nawigacji w tekście oraz jego zaznaczanie za pomocą gestów na ekranie dotykowym.
 • Powiadomienie o zmianie orientacji ekranu urządzeń dotykowych.
 • Inne usprawnienia gestów.
 • Skrót w folderze skrótów Jaws pozwalający na przejście do folderu ze skryptami.
 • Usunięcie możliwość sprawdzania wyników sportowych za pomocą funkcji Research It.
 • Usunięcie narzędzie scalania.

Wersję demonstracyjną programu w języku angielskim można pobrać ze strony producenta: www.freedomscientific.com

Z dobrze poinformowanych źródeł dowiedzieliśmy się, że polska wersja programu ukaże się najprawdopodobniej w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Paweł Masarczyk

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top