Logo Tyfloświat
Monitor brajlowski Focus 40 Blue 5.gen

WAŻNE: Ta aktualizacja dotyczy monitorów brajlowskich Focus Blue 5. generacji. Nie instaluj tego oprogramowania na starszych monitorach brajlowskich Focus 14 Blue, Focus 40 Blue lub Focus 80 Blue 4. generacji.

Monitory brajlowskie 5. generacji Focus Blue mają przycisk Menu między klawiszami 1 i 4 brajlowskiej klawiatury typu Perkins.

Zmiany w wersji 5.82-20

 • Podczas pierwszego zapisywania pliku w notatniku (Scratchpadzie) pojawi się pytanie, czy chcesz zapisać plik w formacie TXT/BRF/BRL/BRA. Jeśli chcesz zapisać przy użyciu jednego z tych formatów, naciśnij Y (ang.), T (polski), użyj kołyskowych, przycisków NAV lub kursorów do wybrania formatu (punkty 7 i 8 służą do wskazania wybranego formatu) i naciśnij 8 PUNKT . Po wybraniu formatu pliku wpisz nazwę pliku, a następnie naciśnij 8 punkt. Pliki zapisane w jednym z tych formatów można otwierać i modyfikować na komputerze.

Jeśli nie chcesz zapisywać pliku w określonym formacie, naciśnij N , wpisz nazwę pliku i naciśnij 8 PUNKT. Spowoduje to zapisanie pliku z rozszerzeniem FNZ. Pliki FNZ można czytać i edytować tylko w Scratchpadzie.

Zawartość plików FNZ można wyeksportować do dowolnej otwartej aplikacji do edycji za pośrednictwem aktywnego połączenia USB lub Bluetooth.

Uwaga: Format BRA jest dostępny tylko wtedy, gdy język Focusa jest ustawiony na hiszpański. Ponadto podczas pracy nad plikiem upewnij się, że wprowadzasz zawartość w sposób zgodny z typem pliku, który chcesz zapisać. Na przykład, jeśli zamierzasz zapisać plik w formacie TXT, producent, sugeruje, by treść była pisana w brajlu komputerowym, a nie w brajlu literackim lub z kontrakcjami (skrótami). Dzięki temu plik jest wyświetlany poprawnie po otwarciu na komputerze.

 • Podczas tworzenia nowego pliku w Scratchpadzie, gdy w schowku znajduje się obecnie zawartość skopiowana z innego pliku, pojawi się pytanie, czy chcesz utworzyć plik na podstawie zawartości schowka. Na przykład, jeśli schowek zawiera zawartość pliku tekstowego, zostaniesz poproszony o utworzenie nowego pliku TXT. Potwierdzenie tworzy nowy pusty plik, który po zapisaniu będzie zawierał rozszerzenie TXT. Naciśnięcie N tworzy nowy pusty plik z rozszerzeniem FNZ.
 • Rozwiązano problem polegający na nieoczekiwanym przesunięciu kursora na początek dokumentu zamiast pozostawania w bieżącej lokalizacji podczas zapisywania ( PRAWY SHIFT+S ).
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że pliki BRF nie wyświetlały się poprawnie w Scratchpadzie, jeśli język Focus był ustawiony na francuski lub polski.
 • Rozwiązano problemy z wyszukiwaniem tekstu w plikach BRF, gdy Focus był ustawiony na język inny niż
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kilka klawiszy w Brudnopisie nie działało, jeśli język Focus był ustawiony na rosyjski.
 • Podczas wybierania znaków zawierających kropkę 7 lub 8, takich jak wielka litera, rozwiązano problem polegający na tym, że część znaku z kropką 7 lub 8 nie była wyświetlana jako część zaznaczenia Jeśli Scratchpad został skonfigurowany tak, aby ukrywał kropki 7 i 8.
 • Dodano obsługę języka słoweń

Przeprojektowana aplikacja Notatnik

 • pliki z własnymi notatkami mogą mieć rozmiar do 10MB, możemy odczytywać pliki do rozmiaru 100MB;
 • podczas przeglądania zapisanych plików możemy korzystać z nawigacji naciskając początkowe litery, ale także przeskoczyć na początek listy akord (spacja) 123 lub na koniec listy akord (spacja) 456;
 • wyświetl nazwę otwartego pliku – lewy Shift+2345;
 • wyświetl numer strony w otwartym pliku – prawy Shift+1234;
 • przejście do poprzedniego otwartego pliku i z powrotem – akord (spacja)+246;
 • podczas wyszukiwania wystąpienia tekstu – następne wystąpienie w prawo Shift+4, poprzednie wystąpienie w prawo Shift+8 lub wybierając z menu;

Nowe opcje ustawień notatnika:

 • zapobieganie dzieleniu długich słów;
 • możliwość przewijania listy plików za pomocą przycisków przewijania w tekście, domyślnie wyłączona;
 • ukrywanie kursora – kursor, punkty 7 i 8 nie migają, migają krótko, jeśli przesuniemy kursor do pozycji z przyciskami kursora;
 • ukrywanie punktów 7 i 8, które wskazują wielkie litery w notacji 8-punktowej.
 • Pisanie jedną ręką

Focus obsługuje teraz obsługę jedną ręką. Ustawienie można znaleźć w menu urządzenia. Po przełączeniu komendy są wprowadzane jedna po drugiej i kończą się spacją. Na przykład zapisujemy tabulator – akord (spacja)+45 jako akord (spacja),4,5, akord (spacja). Jeśli chcemy wpisać spację, naciskamy spację dwa razy z rzędu.

Parowanie Bluetooth bez kodu PIN

Focus 40 Blue nie wymaga teraz kodu PIN (0000) w celu potwierdzenia parowania Bluetooth. Ustawienie to jest domyślnie wyłączone. Jeśli chcemy wymagać wprowadzenia kodu PIN, zmieniamy ustawienie w menu urządzenia.

Szybkie wiadomości

W wierszu wyświetlane są różne komunikaty flash (wiadomości flash), na przykład z aplikacji Notatnik. Teraz można zdefiniować czas wyświetlania komunikatu lub nacisnąć przycisk kołyskowy, aby opóźnić wyświetlenie komunikatu. Szybkie wiadomości są automatycznie usuwane, a wiersz powraca do poprzedniej zawartości. Możemy ustawić czas wyświetlania w zakresie 1-20 sekund. Wartość domyślna to 5 sekund.

Podsumowując

Aktualizacja oprogramowania wprowadza usprawnienia działania wyświetlacza w kilku istotnych kwestiach. Producent sukcesywnie ulepsza funkcje aplikacji, dzięki czemu dotykowy wyświetlacz staje się jeszcze bardziej przydatną i wygodną pomocą.

Ostrzeżenie: podczas aktualizacji musimy uważać, aby zaktualizować nasz wyświetlacz za pomocą prawidłowego oprogramowania układowego. Nie wolno nam aktualizować linii czwartej generacji o nowe oprogramowanie przeznaczone dla piątej generacji i na odwrót.

Pobierz aktualizację oprogramowania monitorów Focus

Źródło: https://support.freedomscientific.com/Downloads/Focus/Focus5Downloads

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top