Logo Tyfloświat

Firma Altix zaprezentowała nową wersję autorskiego oprogramowania Euler o znacznie większych możliwościach, niż wcześniejszy odpowiednik, który pozwalał na odczyt i wydruk w brajlu tekstów napisanych za pomocą Latex. Obecnie w pierwszym rzędzie program służy do edycji, korekty i przygotowywania tekstów do wydruku na drukarkach brajlowskich firmy Index.  Już teraz oferuje on dużo możliwości, a w najbliższym czasie ma zostać dodany matematyczny moduł Homer i Translator, ze starego Eulera. Tak więc program ten przejmuje wszystkie najlepsze cechy starego, bo powstałego jeszcze w czasach systemu DOS, a bardzo dobrze ocenianego programu Brajl oraz systemu Homer-Translator.

Specyfikacja techniczna pakietu Euler

 • Działa pod kontrolą systemów operacyjnych: MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7 i MS Windows 8.
 • Współpracuje z drukarkami firmy Index.
 • Obsługuje następujące formaty dokumentów tekstowych: DOC, RTF, HTML, PDF, TXT, XLSX i XLS oraz BRL.
 • Konwertuje na brajla dokumenty w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
 • Posiada funkcję automatycznej aktualizacji.

Moduł Brajl:

 • Potrafi otworzyć i przekonwertować na postać brajlowską dokumenty w formacie DOCX, DOC, RTF, HTML, PDF, TXT, XLSX i XLS.
 • Użytkownik może edytować zawartość otwartego dokumentu, a także od podstaw stworzyć w aplikacji nowy dokument, który później zostanie przekonwertowany na brajla.
 • Dokumenty arkusza kalkulacyjnego importowane są do edytora w postaci tabel, a po przekonwertowaniu ich na brajl można je z powrotem zapisać do postaci arkusza kalkulacyjnego.
 • Program potrafi konwertować na brajla dokumenty w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, kolejne języki w planach.
 • Przekonwertowany dokument można przeglądać i edytować, a następnie wydrukować na drukarce brajlowskiej firmy Index.
 • Przekonwertowany dokument można zapisać do formatu RTF, BRL oraz jako arkusz XLS (gdy w dokumencie są tabele).
 • Użytkownik ma możliwość tworzenia nowego dokumentu brajlowskiego, na przykład za pomocą wbudowanego symulatora klawiatury brajlowskiej. Dokument ten można później wydrukować lub zapisać.

Dodatkowe możliwości

 • obsługa różnych typów brajla – brajl komputerowy, literacki, dla większości języków także skróty brajlowskie,
 • zaawansowane opcje konfiguracji – każdy fragment tekstu może być konwertowany na brajl w innym języku i innym rodzaju brajla,
 • szybkie przemieszczanie się po strukturze dokumentu w oknie eksploracji projektu,
 • wyświetlanie dokumentu brajlowskiego w wersji tekstowej lub w wersji brajlowskiej za pomocą specjalnej czcionki brajlowskiej,
 • zaawansowana obsługa spisu treści – można niezależnie ustalać wygląd każdego poziomu spisu w brajlu,
 • obsługa nagłówków i stopek,
 • zaawansowane konwertowanie na brajl numerów stron – numery mogą być konwertowane w różnych formatach, mogą znajdować się w nagłówku, stopce oraz w pierwszej lub ostatniej linii tekstu,
 • konwertowanie przypisów dolnych i końcowych,
 • zaawansowana obsługa tabel – możliwe konwertowanie tabel na brajl w trzech formatach, każdy można dowolnie konfigurować,
 • możliwość wydrukowania plików graficznych w wypukłej postaci,
 • symulator klawiatury brajlowskiej,
 • sprawdzanie pisowni,
 • możliwość zabezpieczenia plików programu za pomocą hasła,
 • funkcja automatycznych aktualizacji, dzięki którym użytkownik ma zawsze najnowszą wersję programu.

Więcej informacji na stronie produktu

http://www.sklep.altix.pl/str,prod_big,idk,1550,kat,67,Euler_2_0___NOWOSC_2013_.html

Cena: 995 PLN

Źródło: Altix

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top