Logo Tyfloświat

Na stronie producenta ? firmy Bones pojawiło się do ściągnięcia nowe oprogramowanie 3.49, które przeznaczone jest dla urządzeń Milestone 212 i 312.

Będzie ono działać niezależnie od aktualnie zainstalowanej wersji oprogramowania i języka. Ustawienia osobiste, jak również konfiguracja Radia, Speakout czy Terminarza pozostanie bez zmian.

By zainstalować oprogramowanie należy pobrać archiwum ZIP ze strony http://bones.ch/bones/media/downloads-support/M312/firmware/Firmware349.zip, następnie rozpakować je i znajdujące się w nim trzy pliki: ?Milestone.SW?, ?M312.PAK? i ?M312.FAST? skopiować na kartę pamięci SD, po czym włożyć ją do Milestone. Instalacja przebiegnie automatycznie, po pierwszej części instalacji Milestone dokona restartu, a następnie będzie kontynuował proces.

By uniknąć błędów w komunikatach, należy dodatkowo pobrać najnowszą wersję pliku ?Prompts.txt? wydaną 16 maja http://bones.ch/bones/media/downloads-support/M312/prompts/NEU/PROMPTS.zip i tak, jak przy instalacji oprogramowania, trzeba plik rozpakować,  skopiować go na kartę pamięci SD i włożyć kartę do urządzenia. Instalacja rozpocznie się automatycznie.

Nowości, które zostały wprowadzone w oprogramowaniu 3.49 dla Milestone 212:

– Pełna zgodność z Testerem kolorów Fame,

– Pełna zgodność z formatami Audible AA i AAX,

– Możliwość przejścia do pierwszego lub ostatniego pliku w folderze Audio przyciskiem strzałki i przyciskiem Play, tak jak w Milestone 312,

– Możliwość etykietowania głosowego folderów w aplikacji Audio przyciskami Rec i Mode,

– Możliwość kasowania plików w aplikacji Audio przyciskami Mode oraz Play,

– Możliwość kasowania plików w jednym kierunku w aplikacji Audio: należy równocześnie nacisnąć przycisk Mode, Play oraz strzałkę do momentu usłyszenia sygnału kasowania pliku, tak jak odbywa się to w Milestone 312.

Nowości, które zostały wprowadzone w oprogramowaniu 3.49 dla urządzeń Milestone 312 i Milestone 212:

– Poprawka dla testera kolorów Fame: sygnał akustyczny do rozpoznawania wzorców jest bardziej intuicyjny i pozostaje na tym samym poziomie prędkości, jak dotychczas,

– Całkowite rozładowanie baterii nie jest już możliwe,

– Zmienna głośność dźwięku startowego: poziom tego dźwięku dostosowana do ogólnego poziomu głośności,

– Większe bezpieczeństwo przy aktualizowaniu oprogramowania oraz możliwość uruchomienia urządzenia z alternatywnego oprogramowania do rozwiązywania błędów.

Jak widać z powyższego opisu, usprawnienia, choć potrzebne, ani nie wnoszą żadnych nowych funkcji, ani nie są bardzo istotne dla działania urządzenia. Wydaje się, że producent nie potrafi wyeliminować zgłaszanych problemów, takich jak płynność syntezy, niemożność nagrywania z zewnętrznego źródła dźwięku dla początkowo produkowanych modeli i inne.

Źródło: Altix, Bones

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top