Logo Tyfloświat

Obecna wersja programu Magic powstała już po wprowadzeniu do sprzedaży w październiku 2009 roku przez firmę Microsoft systemu operacyjnego Windows 7. Najważniejsze zmiany dotyczą więc obsługi Systemu MS Windows 7. Wiele funkcji tego systemu działa inaczej niż w poprzednich systemach Microsoft i wymaga specjalnego ich obsłużenia.

Co się zmieniło w programie Magic?

– Poprawiono system aktywacji programu. Wcześniejszy nie był przeznaczony dla Windows 7. Po restarcie systemu mogło pojawić się pytanie o aktywację, mimo że została ona już wcześniej przeprowadzona.

– Wykonano poprawki w sposobie rozpoznawania danych tabelarycznych, oznaczonych znacznikiem.

– W arkuszu programu MS Excel funkcje: “ustaw wiersz sum” i “ustaw kolumnę sum”, poprawnie definiują i poprawnie oznajmiają wiersz i kolumnę dla zaznaczonej komórki.

– Rozwiązano problem w MS Excel, polegający na niewłaściwym zapisywaniu ustawień wykonanych w oknie Dostosuj Opcje Magic.

– Rozwiązano problem zamykania się programu Magic, podczas uruchamiania Eksploratora Windows w systemie Windows 7.

– W programie Firefox Magic poprawnie obsługuje tryb formularzy i odczytuje nagłówki tabel.

– Rozwiązano problem z używaniem Terminal Services lub Remote desktop występujący, jeśli realizowane było połączenie z komputerem, na którym uruchomiony jest Windows 7.

– Rozwiązano problem w Internet Explorerze, polegający na oznajmianiu zaznaczonego tekstu w kontrolkach edycyjnych, w inny sposób niż oczekiwano.

Polskie wersje instalacyjne programu Magic znajdują się na stronie www.altix.pl

Źródło: Altix

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top