Logo Tyfloświat

Ze względu na zmianę struktury strony, spowodowaną dążeniem Redakcji Tyfloświata do stworzenia jak najbardziej przyjaznego portalu, zmienił się bezpośredni adres prowadzący do czasopisma. Od dziś wszystkie numery Tyfloświata, zarówno nowe, jak i aktualne, można znaleźć pod adresem:

www.new.tyfloswiat.pl/czasopismo_tyfloswiat

lub wchodząc do działu “Pobierz Tyfloświat”, do którego odwołanie znajduje się na stronie głównej.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top