Ze względu na zmianę struktury strony, spowodowaną dążeniem Redakcji Tyfloświata do stworzenia jak najbardziej przyjaznego portalu, zmienił się bezpośredni adres prowadzący do czasopisma. Od dziś wszystkie numery Tyfloświata, zarówno nowe, jak i aktualne, można znaleźć pod adresem:

www.new.tyfloswiat.pl/czasopismo_tyfloswiat

lub wchodząc do działu “Pobierz Tyfloświat”, do którego odwołanie znajduje się na stronie głównej.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top