Logo Tyfloświat

Aktualizacja oprogramowania do Milestone’a

Pojawiło się nowe oprogramowanie poprawiające działanie dyktafonów Milestone. Uwaga! Aktualizacja dotyczy tylko dyktafonów Milestone 311 i 311 DAISY.

Ulepszenia i poprawki, wprowadzone w wersji 3.2, dotyczą nagrywania, odtwarzania książek DAISY oraz ogólnie pojętej obsługi. Oto lista zmian:

? Poprawiono błąd dotyczący pozycji wznowienia w odtwarzaczu MP3. Czasami pozycja wznowienia była tracona. Następowało to tylko w przypadku, gdy podłączona była ładowarka i bateria była całkowicie naładowana.

? Już w wersji 3.1 można było wstrzymywać długie nagrywanie, wciskając klawisz Play. Teraz na życzenie użytkowników dodano akustyczną sygnalizację potwierdzającą wciśnięcie tego klawisza.

? Poprawiono błąd występujący przy długim nagrywaniu z wejścia liniowego, przy występowania którego, po przerwaniu i wznowieniu rejestrowania, nagrywany był tylko lewy kanał.

? Oprogramowanie traktuje książki DAISY z większą tolerancją. Książki z błędami w plikach sterujących są odtwarzane. Ulepszono niestandardową implementację elementów nawigacyjnych w plikach ncc.html i *.smil.

? Książki DAISY z brakującą informacją o frazie w plikach SMIL są teraz odtwarzane poprawnie, gdyż cały plik MP3 jest traktowany jako jedna wielka fraza.

? W odtwarzaczu MP3 oznajmianych jest aż sześćdziesiąt folderów. Od dziesiątego do sześćdziesiątego oznajmiany jest numer folderu.

By ściągnąć oprogramowanie, należy kliknąć tutaj

By zainstalować ściągnięty plik w dyktafonie, należy:

? podłączyć go do komputera,

? skopiować ściągnięty plik do głównego katalogu dysku, pod jakim widziany jest Milestone (wszystko jedno, czy dysk odzwierciedla pamięć wewnętrzną czy kartę SD,

? odłączyć dyktafon od komputera. W ciągu pół minuty aktualizacja zostanie ukończona, a plik z aktualizacją usunięty z dyktafonu.

Źródło: Altix

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top