Logo Tyfloświat
Na zdjęciu widzimy fragment klawiatury laptopa, obok czarny skórzany notes a na nim położony jest telefon i długopis

20 lipca ukazała się najnowsza wersja darmowego screenreadera NVDA, oznaczona numerem 2022.2.

Zawiera ona wiele poprawek błędów. Warto zauważyć, że wprowadzono znaczne ulepszenia w aplikacjach opartych na języku Java, monitorach brajlowskich i funkcjach systemu Windows.

najważniejsze nowości i zmiany:

  • Dodano nowe polecenia nawigacji po tabelach: control+alt+home/end – aby przejść do pierwszej/ostatniej kolumny, control+alt+pageUp/pageDown – aby przejść do pierwszego/ostatniego wiersza.
  • Dodano nieprzypisany skrypt do przełączania języka i dialektu
  • poprawiono współpracę z Windows 11 i Ms-Office
  • wprowadzono wiele rozmaitych poprawek m.in przy współpracy z aplikacjami napisanymi w Javie
  • wprowadzone zostały nowe symbole Unicode
  • zaktualizowany został translator Libluis
  • nowa tablica brajlowska dla języka niemieckiego

Źródło: https://www.nvaccess.org/files/nvda/releases/2022.2/documentation/changes.html

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top