Logo Tyfloświat
Na zdjęciu widzimy fragment laptopa i słuchawki leżące za nim

Ukazała się trzecia w tym roku wersja darmowego screenreadera NVDA.

Jej znaczna część została opracowana przez społeczność programistów NVDA.

Zawiera ona opisy liter po ich nazwach oraz poprawione wsparcie dla konsoli systemu operacyjnego Windows.

Dodano również kilka poprawek błędów. Najistotniejsza poprawka błędów dla najnowszych wersji programów Adobe Acrobat/Reader zapobiega niespodziewanemu zamykaniu się programu z raportem o błędzie podczas wyświetlania dokumentu PDF.

Do najnowszej wersji syntezatora mowy eSpeak dodano 3 nowe języki: białoruski, luksemburski i Totontepec Mixe.

Nowe funkcje

 • W Hoście konsoli używanym przez wiersz poleceń, PowerShell oraz podsystem Linux dla systemu Windows 11 w wersji 22H2 (Sun Valley 2) i nowszych: znacząco poprawiono wydajność i stabilność.
 • Po naciśnięciu “control+f”, aby znaleźć tekst, pozycja kursora recenzji jest aktualizowana zgodnie ze znalezionym terminem.
 • Raportowanie wpisanego tekstu, który nie pojawia się na ekranie (np. hasła), jest domyślnie wyłączone. Można go ponownie włączyć w panelu ustawień zaawansowanych NVDA.
 • Tekst, który został przewinięty poza ekranem, można przeglądać bez przewijania okna konsoli.
 • Dostępne są bardziej szczegółowe informacje o formatowaniu tekstu (microsoft/terminal.
 • Dodano nową opcję Mowy, aby czytać opisy znaków po literowaniu.
 • Dodano nową opcję alfabetu Braille’a, aby określić, czy przewijanie wyświetlacza do przodu/do tyłu powinno przerywać mowę.

Zmiany

 • eSpeak NG został zaktualizowany do wersji 1.52-dev commit 9de65fcb. (#13295)

Dodane języki: Białoruski, Luksemburgski I Totontepec Mixe

 • Używając Uia w celu uzyskania dostępu do kontrolek arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel, NVDA może teraz raportować, kiedy komórka jest scalona.
 • Zamiast zgłaszania “ma szczegóły” cel szczegółów jest zawarty tam, gdzie to możliwe, na przykład “ma komentarz”. (#13649)
 • Rozmiar instalacji NVDA jest teraz wyświetlany w sekcji Programy i funkcje systemu Windows.

Poprawki błędów

 • Adobe Acrobat / Reader 64 bit nie będzie już ulegać awarii podczas czytania dokumentu PDF.

Należy pamiętać, że najbardziej aktualna wersja programu Adobe Acrobat / Reader jest również wymagana, aby uniknąć awarii.

 • Pomiary rozmiaru czcionki są od teraz przetłumaczone w NVDA.
 • Ignorowane są zdarzenia Java Access Bridge, w których nie można znaleźć uchwytu okna dla aplikacji Java. Poprawi to wydajność niektórych aplikacji Java, w tym IntelliJ IDEA.
 • Ogłaszanie wybranych komórek dla programu LibreOffice Calc jest bardziej wydajne i nie powoduje już zamrożenia programu Calc po zaznaczeniu wielu komórek. (

Źródło: https://www.nvaccess.org/files/nvda/releases/2022.3/documentation/changes.html

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top