Logo Tyfloświat
Fragment płyty głównej komputera, widoczne drobne przylutowane do niej elementy

2023.1

 • Dodano nową opcję do kategorii “nawigacja po dokumencie”, “styl akapitu”. Ta opcja może być używana w edytorach tekstu, niewspierających nawigację po akapitach natywnie, na przykład Notepad i Notepad plus plus.
 • Dodano polecenie globalne do odczytu docelowej lokalizacji linku, NVDA+k
 • Ulepszone zostało wsparcie dla adnotowanej treści webowej (takiej jak komentarze i przypisy końcowe). Naciśnij NVDA+d aby przemieszczać się po streszczeniach gdy adnotacje są odczytywane (na przykład: “ma komentarz, ma przypis końcowy”).
 • Ulepszono wsparcie dla architektury ARM64 i AMD64 wersji systemu operacyjnego Windows.
 • Naprawiono liczne błędy, zwłaszcza w systemie operacyjnym Windows 11.
 • eSpeak, LibLouis, Sonic rate boost i Unicode CLDR zostały zaktualizowane.
 • Dodano nowe tablice brajlowskie dla języków: gruzińskiego, Swahili (Kenia) i Cziczewa (Malawi).
 • W tej wersji istniejące wersje dodatków są niezgodne.
 • Microsoft Excel z UI Automation: Automatyczny odczyt nagłówków kolumn
 • Microsoft Excel z UI Automation: Automatyczny odczyt nagłówków kolumn i wierszy w tabelach. Uwaga: dotyczy to tabel formatowanych za pomocą przycisku “tabela” na karcie właściwości wstaw wstążki. Opcje “pierwsza kolumna” i “nagłówek wiersza” w “opcjach stylu tabeli” równoznaczne są z nagłówkami kolumn i wierszy. Nie odnosi się to do nagłówków specyficznych dla czytnika ekranu, które używają nazwanych rozpiętości.
 • Dodano eksperymentalną opcję do używania wsparcia powiadomie UIA w programie Windows terminal w celu odczytu nowego oraz zmienionego tekstu w konsoli, skutkując lepszą stabilnością i wydajnością.
 • W systemie Windows 11 ARM64, tryb czytania od teraz jest dostępny w aplikacjach AMD64 takich jak Firefox, Google Chrome i 1Password.
 • Dodano nową opcję, “styl akapitu” w kategorii “nawigacja po dokumentach”, dzięki czemu możliwe jest wsparcie dla nawigacji po akapitach w stylach pojedyńczej nowej linii (normalnej) i wieloliniowej przerwy (blokowej). Ta opcja może być używana z edytorami tekstu, które nie wspierają natywną nawigację po akapitach, takimi jak Notepad i Notepad++.
 • Istnienie wielu adnotacji teraz jest odczytywane. nvda+d od teraz przełącza pomiędzy odczytem streszczenia każdego celu adnotacji dla więcej źródeł celnych. Na przykład, gdy tekst zawiera komentarz i przypis końcowy związany z nim.
 • Wsparcie dla nowego duńskiego standartu brajla wydanego w 2022 roku.
 • Aplikacje java z kontrolkami używającymi stanu zaznaczenia od teraz będą zgłaszały stan elementu niezaznaczony zamiast stanu zaznaczonego.
 • NVDA od teraz odczyta podpowiedzi wyszukiwania podczas otwierania menu start.
 • Na architekturze ARM, aplikacje x64 już nie są identyfikowane jako aplikacje ARM64.
 • Elementy menu historii schowka, takie jak “”przypnij element” od teraz są osiągalne.
 • Na pasku adresu Google Chrome, kontrolki podpowiedzi takie jak (przełącz do karty, usuń podpowiedź itd.) od teraz są odczytywane po zaznaczeniu.
 • Kontrolki wyboru daty w oknie dialogowym zaawansowanego wyszukiwania programu Outlook 2016 / 365 od teraz są odczytywane z właściwymi oznakami i wartościami.
 • Od teraz dostępne są podpowiedzi podczas wpisywania @wzmianek w komentarzach Microsoft Excel.
 • Od teraz kontrolki tabel w aplikacjach Java będą odczytywane precyzyjniej przez NVDA.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top