Logo Tyfloświat

Polskie banki, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów z niepełnosprawnościami, udostępniają coraz więcej mówiących bankomatów. O ich lokalizacjach klienci banków mogą dowiedzieć się najczęściej z internetowych serwisów informacyjnych poszczególnych banków. Gdy jednak udamy się we w skazane miejsce lub chcąc skorzystać z bankomatu trafimy na taki, którego wcześniej nie weryfikowaliśmy pod kątem dostępności, byłoby dobrze, aby był on oznaczony tak, byśmy, kierując się takim oznaczeniem, wiedzieli, że jest to dostępny bankomat mówiący.

Do tej pory niektóre banki oznaczały takie bankomaty naklejką np. z symbolem przekreślonego oka i napisem bankomat dla niewidomych. Takie podejście jest niestety zaprzeczeniem idei dostępności. Po pierwsze niewypukła naklejka z informacją wizualną nie jest w żaden sposób dostępna dla niewidomych klientów. Po drugie, symbol oka, nawet gdyby był wypukły, nie jest w żaden sposób zrozumiały dla osób niewidomych. I po trzecie, z mówiących bankomatów mogą korzystać nie tylko niewidomi, ale wszyscy użytkownicy bankomatów, jeśli tylko mają taką potrzebę. Takie podejście jest więc dostępnościowym i wizerunkowym „strzałem w stopę“ dla banków, które starają się dbać o dostępność swoich usług.

Dlatego też, aby zmienić tę sytuację, eksperci ds. dostępności spółki Utilitia rozpoczęli współprace z polskimi bankami.

W ramach konsultacji, w zgodzie z wytycznymi „Dobrych praktyk dostępności usług bankowych“ Związku Banków Polskich, przygotowywany jest ujednolicony sposób oznaczania mówiących bankomatów. Z uwagi na fakt, że banki stosują bankomaty dostarczane przez różnych producentów, trzeba, projektując takie oznaczenia, wziąć pod uwagę pewne ograniczenia specyficzne dla niektórych maszyn wypłacających gotówkę dotyczące miejsca i wielkości zamieszczanego oznakowania. Mając to na uwadze, została wypracowana propozycja optymalnego rozwiązania.

Docelowo mają powstać trwałe tabliczki z tworzywa sztucznego zawierające wypukły napis w alfabecie Braille’a o treści:

“Mówiący bankomat[skrócona nazwa banku]”

oraz, jeśli na bankomacie będzie dostatecznie dużo miejsca, umieszczona zostanie tam także instrukcja:

“Użyj własnych słuchawek”

Ponieważ tabliczka z napisem brajlowskim zostanie wykonana z przezroczystego tworzywa pod spodem będzie możliwe umieszczenie identycznego napisu czarnodrukowego.

Rozwiązanie przed ostatecznym zatwierdzeniem będzie jeszcze konsultowane i testowane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Mikołaj Rotnicki

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top