Logo Tyfloświat

Ponad 120 osób z całej Polski 15 listopada przyjedzie do Krakowa, aby rozmawiać o sytuacji niepełnosprawnych studentów w szkolnictwie wyższym. Spotkanie odbędzie się w ramach V edycji konferencji ,,Pełno(s)prawny Student? organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Międzynarodowym Centrum Kultury na Rynku Głównym.

W tym roku organizatorzy zapraszają do dyskusji na temat praktycznych konsekwencji zmian Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,  które weszły w życie w dniu 1 października.  Przyniosły one wiele pozytywnych dla studentów niepełnosprawnych zapisów, a wszystko dzięki jasnym i klarownym postulatom środowiska wypracowanym na poprzednich edycjach konferencji. Prelekcję na temat zmian wygłosi przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas spotkania odbędzie się również prezentacja innowacyjnych projektów, realizowanych w różnych uczelniach, w kraju i na świecie. Wystąpienie na temat zastosowania zapisów dotyczących wyrównywania szans Osób Niepełnosprawnych w USA zaprezentuje konsul Stanów Zjednoczonych w Krakowie Pan Jeffrey Vick. Nie będzie on jedynym prelegentem zza Oceanu.  Prezentacje wygłosi również Pani Molly Sirois z Uniwersytetu w Oregonie, która posiada 20 letnie doświadczenie w dziedzinie niepełnosprawności i edukacji, z czego 14 lat w szkolnictwie wyższym.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka. Podczas konferencji odczytany zostanie list jaki specjalnie dla uczestników Pełnosprawnego Studenta napisała małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Więcej informacji na temat konferencji, w tym również dokładny program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego: www.firr.org.pl .

Przedsięwzięcie jest współfinansowane z środków Fundacji im. Stefana Batorego i Urzędu Miasta Krakowa. Partnerem konferencji jest firma: Utilitia Sp. z o. o.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top