Logo Tyfloświat
Na tle ogrodzenia czerwona skrzynka pocztowa.
www.pixaby.pl

Od czerwca 2019 roku we wszystkich placówkach Poczty Polskiej umieszczone zostaną nowe oznaczenia dotyczące pierwszeństwa obsługi osób z niepełnosprawnością, kobiet w ciąży oraz osób z dziećmi do drugiego roku życia. Wprowadzone zmiany są efektem współpracy Poczty Polskiej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aktualne przepisy prawa nie reguluje kwestii obsługi klientów uprzywilejowanych. Usługodawca sam może podjąć decyzję owprowadzeniu takich zasad, stosując zapis w wewnętrznym regulaminie. Dotychczas w oddziałach Poczty Polskiej wprowadzone były zasady obsługi osób uprzywilejowanych, aczkolwiek ich interpretacja niejednokrotnie była niejednoznaczna.

– Myślę, że warto pozytywnie ocenić wszelkie inicjatywy przypominające o dobrych standardach obsługi klientów z niepełnosprawnością. W wielu sklepach, marketach są kasy pierwszeństwa, ale także w  instytucjach osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą być obsłużone bez kolejki. Pracujemy nad tym, by możliwie szeroko wprowadzać zmiany w tym obszarze – powiedziała Marlena Maląg, Prezes Zarządu PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmuje działania mające na celu m.in. tworzenie warunków sprzyjających pełnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz zawodowy osób zniepełnosprawnościami.

– Dotychczas nawiązaliśmy współpracę Pocztą Polską, Grupą Enea oraz PKN Orlen, przygotujemy odpowiednie stanowiska pracy. Już teraz możemy się pochwalić zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych na Poczcie Polskiej. Następnie nowe stanowiska pracy powstaną także w Grupie Enea oraz PKN Orlen – tłumaczy Marlena Maląg.

PFRON realizuje programy, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozpocząć pracę na otwartym rynku pracy w przedsiębiorstwach, które realizują misję społecznej odpowiedzialności biznesu. Przykładem takiego programu jest „Aktywni Plus”, którego dofinansowanie wynosi ponad 35 mln zł.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PFRON, Poczta Polska obecnie zatrudnia 1650 osób z niepełnosprawnościami. Współpraca i zawarte porozumienia z Pocztą Polską, PKN Orlen oraz Grupą Enea służą upowszechnianiu dobrych praktyk wśród pracodawców.

 

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/810615;jsessionid=C231BF1C4CD7D674A7CD3A1E9206F39E

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top