Logo Tyfloświat

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszaa do udziału w Projekcie „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”.

 • Kończysz naukę lub właśnie ją skończyłeś?
 • Chcesz znaleźć ciekawą pracę?
 • Nie wiesz, jak zabrać się do jej skutecznego szukania?
 • Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje?
 • Potrzebujesz nauczyć się czegoś, czego wymagają pracodawcy?
 • Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe?

Okres realizacji Projektu: 01.04.2015r. – 31.03.2016r.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Rekrutacja do Projektu rusza już 1 kwietnia 2015r. – liczba miejsc jest bardzo ograniczona.

Nie bądź bierny – skorzystaj, zwiększ wiedzę i kompetencje, zdobądź doświadczenie podczas stażu, wejdź na rynek pracy.

Czemu służy Projekt?

 • zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy,
 • udostępnieniu grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku kompercyjnego,
 • zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi.

Z czego możesz skorzystać?

 • z indywidualnego wsparcia coacha, pomagającego ukierunkować i zoptymalizować wysiłki, zmierzające do znalezienia i podjęcia pracy,
 • z indywidualnych i grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, prawa dot. niepełnosprawności, pracy, możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia i innych,
 • z warsztatów umiejętności miękkich i twardych,
 • z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,
 • ze specjalistycznych kursów zawodowych z otwartego rynku (komercyjnych), dopasowanych do indywidualnych potrzeb (50% uczestników),
 • z trzymiesięcznego, płatnego stażu, realizowanego przede wszystkim w jednostkach administracji publicznej (90% uczestników).

Jakie są warunki uczestnictwa?

 • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
 • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu i na dzień 01.04.2015r.,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • przejście procesu rekrutacji do Projektu,
 • pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły.

Gdzie można dowiedzieć się więcej nt Projektu?

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

 • ul. Wybickiego 3a 31-261 Kraków, tel. (12) 629-85-14
 • pl. Konstytucji 5/4 00-657 Warszawa, tel (22) 400-50-73

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

 

Więcej informacji:

Plakat promujący projekt: https://tyfloswiat.pl/files/u1/plakat_FIRR.pdf

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top