Logo Tyfloświat

Program POI Explorer to aplikacja dla telefonów komórkowych, służąca do nawigacji dla osób niewidomych w oparciu o miejsca użyteczne (ang. Point of Interest). Przez miejsca użyteczne należy rozumieć obiekty miejskie (np. pomniki, place, charakterystyczne budynki), punkty na mapie miasta (wejścia do posesji, skrzyżowania, kładki) i inne obiekty (bankomaty, sklepy, przejścia podziemne, wiadukty, przystanki komunikacji miejskiej, dworce itp.).

Opracowany system składa się z serwera przechowującego informacje o miejscach użytecznych i trasach użytkowników oraz z aplikacji dla telefonów komórkowych. W stosunku do istniejących baz danych, przechowujących informacje o miejscach użytecznych, zapewniono rozszerzoną kontrolę nad spójnością bazy danych (m.in. zaprojektowano mechanizm zgłaszania błędnych lub nieaktualnych punktów), uwzględniono możliwość dodania dodatkowych informacji w postaci notatek tekstowych, nagrań audio oraz zdjęć. Ponadto miejsca użyteczne podzielono na różne kategorie, dzięki czemu zarządzanie nimi stało się łatwiejsze.

Pozycja i orientacja użytkownika jest wyznaczana na podstawie odczytów GPS oraz wskazań kompasu (jeśli telefon jest w niego wyposażony). Program współpracuje ze wszystkimi popularnymi screenreaderami używanymi przez osoby niewidome i słabowidzące. Aplikacja jest przeznaczona dla telefonów komórkowych, wyposażonych w system operacyjny Symbian w wersji 9.2 i wyższych (od 3 edycji Feature Pack 1).

Prace nad projektem są prowadzone dzięki funduszom grantu rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NR02-0083-10, realizowanego w latach 2010-2013.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się  do licznej już grupy 10 osób uczestniczących w testowaniu i rozwijaniu tego projektu  prosimy o kontakt:

Piotr Skulimowski

Politechnika Łódzka,

Instytut Elektroniki

pskul@p.lodz.pl

Strona aplikacji POI Explorer: http://poi.naviton.pl

Strona grantu: http://naviton.pl

Do publikacji przekazał: Rafał Charłampowicz

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top