Logo Tyfloświat

Osoba niewidoma z laską, stojąca przy krawężniku_fot. Karin Lau

Wszystko o urządzeniach, które mogą ułatwić samodzielne poruszanie się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top