Logo Tyfloświat

1600 tytułów zdigitalizowanych i dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących to efekt projektu realizowanego przez Polski Związek Niewidomych w 2010 roku. Książki, zaadaptowane do standardu DAISY, będą udostępniane czytelnikom z dysfunkcją wzroku od 1 stycznia 2011 roku przez Bibliotekę Centralną PZN.
Projekt nazwany ?Digitalizacja dzieł literackich czytanych dla niewidomych” był prowadzony od 1 marca do 31 grudnia 2010 roku. Działania były dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach priorytetu (Zasoby cyfrowe/Digitalizacja materiałów audiowizualnych). W ramach projektu zaadaptowano do standardu DAISY między innymi klasykę literatury polskiej i obcej, lektury szkolne oraz książki popularno-naukowe.

W tej chwili sukcesywnie są dodawane kolejne tytuły. Mniej więcej na początku marca wszystkie 1600 książek będzie dostępne w Serwisie Wypożyczeń On-Line BCPZN.

Po ponad pięciu latach liczba pozycji dostępnych w standardzie DAISY przekroczyła liczbę pozycji dostępnych w szyfrowanym formacie Czytak. Jedynie nowości nagrywane przez Stowarzyszenie Larix są dostępne tylko w wersji zaszyfrowanej. Szkoda, bo to ciekawe pozycje.

Źródło: BC PZN

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top