Logo Tyfloświat
Niewidoma kobieta z białą laską na ulicy. Okulary zdjęcie utworzone przez prostooleh - pl.freepik.com

Zapraszamy do podzielenia się opinią o pracy instruktorów orientacji przestrzennej!
Nasza Fundacja realizuje projekt „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”. Serdecznie zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące do wypełnienia anonimowej ankiety na temat kompetencji instruktora orientacji przestrzennej.
Aby wypełnić ankietę, należy otworzyć poniższy odnośnik:
ankieta TOPON
Więcej informacji:
Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)
Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Poddziałanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Wartość całego projektu: 6 208 708,00 PLN Okres realizacji projektu: od: 2021-06-01 do: 2023-11-30 Cele i krótki opis Projektu: Celem partnerstwa jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu kształcenia i dokształcania trenerów/-ek (instruktorów/-ek) orientacji przestrzennej oraz programu szkolenia … Czytaj dalej Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)
Źródło: https://firr.org.pl/2021/10/01/potrzebujemy-waszej-opinii-o-pracy-instruktorow-orientacji-przestrzennej/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top