Logo Tyfloświat
Na zdjęciu widzimy fragment laptopa i słuchawki leżące za nim

MS Teams jest rozbudowanym narzędziem do komunikacji, które może wzbudzać frustrację wśród osób niewidomych. Dlatego zacznę od ogólnych wskazówek.
1. Z MS Teams należy pracować w trybie formularzy (NVDA spacja). Wtedy wszystko staje się bardziej przejrzyste. Czasem trzeba przejść do trybu przeglądu, o czym dalej, ale nie jest to zbyt częste.
2. Interfejs Teams podzielony jest na 4 główne zakładki, które wywołuje się skrótami klawiaturowymi:
3. ctrl 1 – aktywności, czyli coś w rodzaju historii. Można tu sprawdzić, co się działo ogólnie w Teams.
4. ctrl 2 – chaty, czyli jedna z ważniejszych zakładek, gdzie zgrupowane są chaty. Chat to wymiana informacji głosowych i tekstowych pomiędzy użytkownikami. Wiadomości z konkretnym użytkownikiem zawsze są grupowane w jednym chacie.
5. ctrl 3 – zespoły robocze, czyli ogólne kanały do komunikowania się w zespołach. Podobne do chatów, tylko adresatami są członkowie danego zespołu. O innych różnicach nieco dalej.
6. ctrl 4 – rozmowy, czyli aktualne i poprzednie rozmowy audio i audiowideo.
7. ctrl 5 – pliki.
8. ctrl 6 i kolejne – elementy dopięte przez użytkownika. Ja mam aplikację do tasków.
Uwaga! Skróty nie zawsze są takie same, ponieważ czasem zależy to od konkretnej konfiguracji Teams. Na przykład kalendarz może być włączony lub wyłączony, a w takim przypadku zmieniają się zakładki i przyporządkowane im numery.
Do wszystkich tych zakładek można dojść także poprzez “pasek aplikacji” na każdym z ekranów. W pasku klawiszami w górę i dół można zmieniać zakładki, a klawiszem Enter – zatwierdzić. Na pasku można otrzymać dodatkowe informacje, na przykład o nie przeczytanych czatach.

Aktywność

Zakładka aktywności to miejsce, w którym zgromadzone są informacje o zdarzeniach, czyli rozmowach. Są tu tabele, po których nawiguje się strzałkami w górę i dół (kolejne zdarzenia) i lewo/prawo (szczegóły).
Chat

Zakładka chat to okno z chatami, po których można się przemieszczać na 2 sposoby. Pierwszy to klawiszami góra/dół po liście, a drugi skrótem lewy alt i strzałki góra/dół. Ten drugi jest poręczniejszy, bo zawsze fokus ląduje na polu edycyjnym do pisania. Na listę wiadomości można przejść skrótem shift tab i przemieszczać się strzałkami góra/dół.

Zespoły

Zakładka zespołów to także rodzaj chatów, tylko z konkretnie zdefiniowanymi zespołami ludzi. O ile poprzednie chaty są podobne do wiadomości na Messengerze, to te są bardziej podobne do postów na grupach FB. Dodaje się post widoczny dla wszystkich w zespole, a inni mogą je komentować. Wątek rozwija się klawiszem enter. Za ostatnim elementem w wątku pojawia się klawisz “odpowiedz”, za którego pomocą można skomentować/dodać coś do dyskusji. W tej zakładce są też 3 dodatkowe zakładki. Ogłoszenia to właśnie te posty, pliki to wspólne dla zespołu pliki, a Wiki to możliwość pisania wspólnych dokumentów Wiki.

Rozmowy

Zakładka rozmowy grupuje rozmowy audio i audiowideo. Jest tam historia rozmów w tabeli, możliwość wyszukania i dodania kontaktów. Kiedy toczy się rozmowa, pojawia się specjalne okno, w którym można włączyć i wyłączyć mikrofon lub kamerę, zakończyć rozmowę i zrobić kilka innych rzeczy, na przykład udostępnić ekran.

Pliki

Zakładka Pliki służy do przeglądania i zarządzania wspólnymi plikami. Są umieszczone w tabeli, po której przemieszcza się góra/dół (kolejne pliki) i lewo/prawo (właściwości). W ostatniej kolumnie znajduje się przycisk Menu opcji plików, który można otworzyć spacją lub enterem. NVDA przełącza się wtedy w tryb przeglądu i trzeba wykonać skrót NVDA spacja, by wrócić do trybu formularzy. Teraz można już przemieszczać się po menu i wybierać opcje, w tym pobranie pliku, edytowanie w webowym lub standardowym edytorze.

Trudne miejsca

Trudnymi miejscami są chaty/kanały, gdzie trzeba kliknąć na link. Rozwiązaniem jest przejście na daną wiadomość i przejście w tryb przeglądania, czyli NVDA spacja. Teraz poruszamy się po rozmowie, jak po stronie internetowej, w tym klawiszem H pomiędzy wiadomościami.
Bardzo trudnym miejscem jest przeglądarka dokumentów. Teams lojalnie ostrzega, że trudno będzie wrócić stamtąd klawiaturą, więc lepiej tego nie robić. Jeżeli już komuś się to przydarzy, to w trybie nawigacji po obiektach trzeba znaleźć przycisk Wstecz i kliknąć go.

Skróty klawiszowe

Teams posiada wiele przydatnych skrótów. Część z nich podałem powyżej, a tu kilka kolejnych:
• ctrl shift c – połączenie z kontaktem. Można wtedy być na konkretnym kontakcie lub na chacie.
• ctrl shift a – odebranie połączenia z włączoną kamerą
• ctrl shift s – odebranie połączenia tylko audio
• ctrl shift d – odrzucenie połączenia
• ctrl n – nowy chat. Kursor będzie w polu kontaktu i po rozpoczęciu wpisywania będzie można wybrać go z listy klawiszem w dół. Potem okno wiadomości.
• ctrl / – uruchamiają się podpowiedzi. Klawiszem w dół można wybrać interesującą funkcję. Czasem potrzebny będzie dodatkowy parametr, na przykład nazwa zespołu i to także jest podpowiadane.
• ctrl , (przecinek) – wyświetlane są ustawienia.
• ctrl . (kropka) – wyświetlenie skrótów klawiaturowych.
Jacek Zadrożny

Źródło: https://personaljournal.ca/tyflotechnika/praca-z-ms-teams-i-nvda

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top