Logo Tyfloświat

Informujemy, że wprowadziliśmy możliwość prenumeraty elektronicznej czasopisma Tyfloświat. Osoby nią zainteresowane proszone są o przesłanie maila o tytule PRENUMERATA z adresu e-mail, na który chciałyby otrzymywać czasopismo, na adres prenumerata@tyfloswiat.pl.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top