Logo Tyfloświat

Nowe wersje produktów Dolphin 11

Produkty firmy Dolphin Computer Access w wersji 11 zostały zaprezentowane wiosną bieżącego roku, lecz z informacją o nowościach czekaliśmy, aż dowiemy się czegoś więcej o spolszczeniu. Wszystko wskazuje jednak na to, że w chwili obecnej produkty Dolphin w najnowszej wersji nie będą dostępne po polsku.

Poniżej zamieszczamy listę wybranych nowości, wprowadzonych do produktów Dolphin w wersji 11:

? wsparcie dla 64-bitowej wersji Windows Vista (w chwili obecnej mocno niedopracowane, wraz z nowymi aktualizacjami będzie zapewne funkcjonowało coraz lepiej)

? wsparcie dla Windows 7 (wersja publiczna beta)

? możliwość instalacji programu dla wszystkich użytkowników danego komputera ustawienia osobiste są teraz zapisane w profilu użytkownika

? wsparcie dla MS Internet Explorer 8

? podstawowe wsparcie dla iTunes

? komptybilność z programem Skype w wersji 4

? “gorący klawisz” w przeglądarce internetowej Mozilla Firefox, wyświetlający listę wszystkich zakładek (CAPSLOCK + Q)

? poprawka ogłaszania funkcji paska stanu w programach Word XP & Word 2003

Wersja 11 wykrywa i ogłasza stany takie, jak: “Zastępowanie”, “Śledzenie zmian”, “Rozszerzanie zaznaczenia” i “Zarejestruj nowe makro”, które znajdują się na pasku stanu programu Word.

? nowa aplikacja pomocy ?Pomoc SuperNova?

Zawsze dostępny system pomocy kontekstowej, zapewniający wsparcie dla różnych aplikacji, uruchamiany jest przez naciśnięcie klawiszy CAPS LOCK + F1. Można w nim znaleźć gorące klawisze dla Word XP/2003, SuperNovy, a także porady na temat korzystania z oprogramowania Dolphin dla wybranej aplikacji. Nowy system pomocy będzie wraz z upływem czasu poszerzany o nowe treści, materiały i wsparcie szerokiego wachlarza aplikacji.

? odświeżony wygląd panelu sterowania

Dla użytkowników używających wzroku: nowe ikony przycisków natychmiast informują, co każdy z nich oznacza. Nie ma też znaczenia, jakiego rozmiaru powiększenia się używa, nowe ikony pozostają gładkie i ostre, zapewniając dostateczną widoczność. Dodatkowo każdy przycisk posiada również czytelne etykiety tekstowe.

Dla użytkowników używających udźwiękowienia: nowy panel sterowania zapewnia łatwe lokalizowanie funkcji. Wciskane zakładki menu są tak logicznie rozmieszczone, aby w większym stopniu odzwierciedlać najczęściej używane funkcje.

? jasny, mniej techniczny język

Dzięki modyfikacji słownika łatwiej wywnioskować, już z samej nazwy, do czego służy każda funkcja. Nowa terminologia dokładnie opisuje każdą funkcję, zapewniając nowym i dotychczasowym użytkownikom oprogramowania Dolphin maksimum wygody.

Przykładowe zmiany terminologii: Kursor Dolphin zamiast Wirtualnego Fokusa, Tryb Formularzy zamiast Trybu Interaktywnego, Czytaj Tutaj zamiast Czytania Dokumentów.

? przycisk uruchamiania trybu Przeglądania Liniowego

W wersji 11, użytkownik może myszką kliknąć na nowy przycisk Przeglądania Liniowego. Spowoduje to automatyczne uruchomienie funkcji Przeglądania Liniowego dla przeglądanej aplikacji. Tryb liniowy pozwoli na przeglądanie aktualnie aktywnego okna jako pojedynczej linii przemieszczającej się w poprzek ekranu.

Można szybko zmienić domyślne ustawienie Przeglądania Liniowego na Przeglądanie Liniowe Całego Dokumentu, Przeglądanie Liniowe Dokumentu lub na Przeglądanie Liniowe Dokumentu od Kursora przez wciśnięcie kontrolki znajdującej się blisko przycisku Przeglądania Liniowego na panelu kontrolnym.

? przycisk uruchamiania Doc Reader

Wersja 11 pozwala użytkownikom powiększania na uruchomienie funkcji Doc Reader z panelu sterowania przy pomocy Doc Reader.

Doc Reader umożliwia użytkownikowi utworzenie własnego środowiska do czytania. Można do niego załadować dokumenty, strony Web i inne formy danych tekstowych. Doc Reader daje możliwość zamiany czcionki, jej rozmiaru, kolorów pierwszego i drugiego planu dokumentu oraz zawijania linii.

Nowy Dolphin Pen II

Nowy Dolphin Pen II wprowadza na rynek technologię zapewniającą ochronę przed uszkodzeniem i złośliwym oprogramowaniem.

Dolphin Pen II dystrybuowany jest na dysku USB, podzielonym na partycje. Na pierwszej partycji, posiadającej artybut “tylko do odczytu”, znajdują się krytyczne składniki programu powiększającego i programu udźwiękawiającego, które są zabezpieczone przed uszkodzeniem. Druga partycja jest partycja zapisywalną i pozwala użytkownikowi zapisywać własne ustawienia programu i przenosić je z komputera do komputera.

? nowy SAM dla Zarządzania Mową i Urządzeniami Brajlowskimi

SAM (Synthesiser Access Manager) w wersji 2.50 pozwala z łatwością odznaczyć odpowiednie sterowniki niebędące w użyciu lub działające niepoprawnie. Użytkownicy mogą również wyłączyć sterowniki, które nie będą używane, co wpłynie na przyspieszenie uruchamiania programu SuperNova.

? raportowanie o błędach

Jeśli oprogramowanie generuje błąd, użytkownik ma możliwość opcjonalnego i anonimowego wysyłania informacji o tym błędzie do firmy Dolphin. Producent infromuje, że nie są zbierane jakiekolwiek dane osobowe, a raporty służą jedynie pracom zmierzającym do poprawy skuteczności i niezawodności programów Dolphin.

Źródło: Altixhelp, Dolphin Computer Access

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top