Logo Tyfloświat

Termin przyjmowania wniosków w programie “Komputer dla Homera 2003” przypada na okres od 4 maja do 5 czerwca 2009 r. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/78/530/Procedury_realizacji_oraz_zalaczniki.html.

Informacje o zmianach w procedurach “Komputera dla Homera” znajdują się również w najnowszym numerze “Tyfloświata”, dostępnym tutaj.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top