Logo Tyfloświat

Freedom Scientific udostępnił na swojej stronie internetowej publiczną wersję beta programu odczytu ekranu Jaws w wersji 13. Korzystać z niej mogą wszyscy, posiadający licencje umożliwiającą używanie Jawsa w wersji 12. W przypadku braku stosownej autoryzacji, beta pracować będzie w 40 minutowym trybie demonstracyjnym.

Najważniejszą funkcją, wprowadzoną w tej wersji Jaws?a jest moduł OCR, dzięki któremu, zdaniem producenta, możliwe będzie odczytywanie elementów graficznych, do których czytnik ekranu nie posiada standardowego dostępu. Takie elementy to choćby napisy w formie graficznej, nie podpisane kontrolki, z których automatyczne wyłuskanie tekstu jest niemożliwe. Z naszych informacji wynika, że moduł OCR ucieszył również miłośników różnych gier, którzy uzyskali w nich większy dostęp do warstwy tekstowej. W przypadku pobierania programu z Internetu, moduł OCR nie jest standardowo dołączany do instalatora Jaws i musi być pobrany osobno, o co zostaniemy zapytani w trakcie instalacji programu. Poniżej najważniejsze skróty, które umożliwiają pracę z modułem OCR:

  • INSERT+SPACJA, O, W ? rozpoznaje aktualne okno, w którym znajduje się focus systemowy,

  • INSERT+SPACJA, O, S – rozpoznaje cały ekran,

  • INSERT+SPACJA, O, C ? rozpoznaje aktualnie wybraną kontrolkę, np. Przycisk, który nie posiada tekstowej etykiety,

  • INSERT+SPACJA, O, Q ? anuluje proces rozpoznawania tekstu,

  • INSERT+SPACJA, O, znak zapytania ? informacja o komendach modułu OCR.

Freedom Scientific nie jest twórcą pierwszego screenreadera, jaki posiada zaimplementowaną możliwość rozpoznawania symboli graficznych i przekształcania ich w warstwę tekstową. Funkcję taką już od jakiegoś czasu posiada niemiecki screenreader Cobra, który jednak nie jest używany przez polskich niewidomych.

Pozostałe nowości w Jaws w wersji 13 to m.in.:

  • Quick Settings ? możliwość szybkiego dostrajania najistotniejszych parametrów mowy dla danej aplikacji lub dokumentu,

  • Results Viewer ? ulepszony tzw. Virtual Viewer, posiadający wsparcie dla elementów interaktywnych takich jak np. linki, a także umożliwiający wyświetlanie tekstu przy użyciu różnych styli, takich jak listy czy nagłówki,

  • Uproszczona nawigacja w trybie tabeli ? nowy tryb, funkcjonujący równolegle ze starym umożliwia przeglądanie tabel za pomocą pojedynczych klawiszy, nie zaś ich kombinacji. Do nowego trybu tabel wchodzimy za pomocą Ins+Spacja, a następnie wciskamy literę T. Wyjście z tego trybu realizujemy za pomocą Escape, a dostępne skróty uzyskamy wciskając znak zapytania,

  • Pełne wsparcie dla Jaws Cursora w Internet Explorer 9 i MS Outlook 2010.

 

Szczegółowe informacje o publicznej wersji Beta Jaws 13 oraz możliwość jej pobrania, znajdziemy w j. angielskim w tym miejscu.

 

Źródło ? Freedom Scientific

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top