Logo Tyfloświat

Rekrutacja do Projektu „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy” ruszyła!


  • Kończysz naukę lub właśnie ją skończyłeś?
  • Chcesz znaleźć ciekawą pracę?
  • Nie wiesz, jak zabrać się do jej skutecznego szukania?
  • Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje?
  • Potrzebujesz nauczyć się czegoś, czego wymagają pracodawcy?
  • Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe?


  • w Krakowie (ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków)
  • w Warszawie (Pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa)

Nie bądź bierny – skorzystaj, zwiększ wiedzę i kompetencje, zdobądź doświadczenie podczas stażu, wejdź na rynek pracy!

Liczba miejsc jest bardzo ograniczona.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Okres realizacji Projektu: 01.04.2016r. – 31.03.2017r.

Projekt jest realizowany przez Fundację w oddziałach:

Czemu służy Projekt?

zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy,

•         udostępnieniu grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku kompercyjnego,

•         zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi.

Z czego możesz skorzystać?

z indywidualnego wsparcia coacha, pomagającego ukierunkować i zoptymalizować wysiłki, zmierzające do znalezienia i podjęcia pracy (100% uczestników),

•         z indywidualnych i grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, prawa dot. niepełnosprawności, pracy, możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia i innych,

•         z warsztatów umiejętności miękkich i twardych,

•         z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,

•         ze specjalistycznych kursów zawodowych z otwartego rynku (komercyjnych), dopasowanych do indywidualnych potrzeb (50% uczestników),

•         z trzymiesięcznego, płatnego stażu, realizowanego przede wszystkim w jednostkach administracji publicznej (90% uczestników).

Jakie są warunki uczestnictwa?

motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,

•         brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu i na dzień 01.04.2015r.,

•         wiek aktywności zawodowej,

•         posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

•         przejście procesu rekrutacji do Projektu,

•         pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły.

Informacji na temat Projektu udziela Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w swoich biurach:

– ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, tel. (12) 629 85 14

– pl. Konstytucji 5/4,  00-657 Warszawa, tel. (22) 400 50 73

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top