Logo Tyfloświat

Nauka pisania brajlem za pomocą dłutka i tabliczki nie jest rzeczą łatwą. Na szczególne trudności napotykają uczniowie z zaburzeniami lateralizacji oraz dzieci, dla których precyzyjne wbijanie dłutka w papier jest trudne, nie tylko z powodu problemów z koordynacją ruchową, lecz także z powodu wysiłku, jakiego wymaga ta czynność. Studenci z Carnegi Mellon University, zaangażowani w projekt badawczy TechBridgeWorld, którego celem jest opracowywanie rozwiązań technologicznych wspomagających zmniejszanie dystansu cywilizacyjnego między krajami rozwijającymi się a tymi, których mieszkańcom dane jest korzystanie z najnowocześniejszych zdobyczy technologii, opracowali robota wspomagającego ten proces. Stworzony przez nich robot, w połączeniu z komputerem, daje niewidomemu nauczycielowi brajla lepszą możliwość kontrolowania postępów ucznia, prezentując w postaci dźwiękowej to, co uczeń pisze. Rozwiązanie to pozwala także na uczynienie żmudnego procesu nauki brajla atrakcyjniejszym dla uczniów. Ponad to na potrzeby niewidomych w krajach, gdzie tak dostęp do prądu elektrycznego oraz komputera może być trudny, opracowano wersję urządzenia, która nie wymaga łączenia z komputerem i jest zasilane za pomocą akumulatora. Twórcy robota otrzymali, przyznawaną corocznie za nowatorskie rozwiązania przyczyniające się do upowszechnienia alfabetu Braille’a, nagrodę Louis Braille Touch of Genius 2014.

Źródło: http://www.nbp.org/ic/nbp/technology/tog/tog_prize

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top