Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Różne
  • Równe traktowanie w szkole. Raport z badania w szkołach oraz analiza ilościowa programów wychowawczo-profilaktycznych
Tabliczka z napisem "education"

Ponad dwie trzecie Polaków jest zdania, że w szkołach powinna być prowadzona edukacja antydyskryminacyjna – taki wniosek płynie z przeprowadzonego w 2020 r. przez RPO badania pt. „Świadomość prawna w kontekście równego traktowania”. Zarówno w ocenie obywateli, jak i polskiego ustawodawcy oraz organizacji międzynarodowych szkoła powinna zapewniać wolną od dyskryminacji i uprzedzeń przestrzeń dla rozwoju i kształcenia młodych ludzi.
Jak realizacja tych oczekiwań wygląda w rzeczywistości? Na te pytanie stara się odpowiedzieć niniejszy raport. Jego celem jest diagnoza stanu realizacji zasady równego traktowania w szkołach podstawowych. Na podstawie analizy programów wychowawczo-profilaktycznych szkół oraz kwestionariuszy wypełnionych przez uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół zespół badawczy podjął próbę udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie jest oddziaływanie programów wychowawczo-profilaktycznych?
2. Czy istnieje związek pomiędzy wdrażaniem edukacji antydyskryminacyjnej a bezpieczeństwem w szkołach?
3. Jakie są bariery we wdrażaniu edukacji antydyskryminacyjnej?
4. Czy przemoc rówieśnicza (bullying) wiąże się z dyskryminacją?
5. W jaki sposób struktura szkoły i postawy nauczycieli są związane z postawami uczniów i rozumieniem równego traktowania?
Publikacja jest opracowaniem wyników badania pod nazwą „Równe traktowanie w szkole podstawowej” przeprowadzonego na zlecenie RPO przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami we współpracy z Katedrą Polityki Oświaty i Społecznych Badań Nad Edukacją Uniwersytetu Warszawskiego.
< a href="https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-01/Raport%20-%20R%C3%B3wne%20traktowanie%20w%20szkole.pdf">Odnośnik do raportu
Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-raport-rowne-traktowanie-szkola

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top